Trigger Oslo er et kommunikasjonsbyrå som brenner for kreative løsninger som kommuniserer, posisjonerer og betyr noe i menneskers liv og hverdag.

Løsninger som engasjerer

I en verden som endrer seg raskere for hver dag må virksomheter, produkter og merkevarer hele tiden svare på nye krav fra både forbrukere og samfunn for å kunne ta og ha en bærekraftig posisjon. Trigger Oslo spesialiserer seg på å utvikle nye løsninger som svarer på dagens og morgendagens brukerforventninger, samfunnsutvikling og teknologi.

I Trigger Oslo mener vi at må gjøre to ting samtidig for å lykkes: Å jobbe innsiktsbasert og strategisk med å utvikle eller styrke kundens posisjon – og samtidig jobbe kreativt med å gjøre det virkelig, håndfast og reelt. Det gjør vi gjennom en rekke fagdisipliner og i ulike kanaler, som kampanje eller på dag til dag-nivå, alt ettersom hva som skal til for å nå målet. Vi har videreutviklet metoden vår for å kunne skape personlig og ekte engasjement som gir effektive resultater i en digital tidsalder.

Siste arbeider

Siste nyheter