Trigger Oslo er et kommunikasjonsbyrå som skaper kreative løsninger som engasjerer, posisjonerer og betyr noe i menneskers liv og hverdag.

Løsninger som engasjerer

I en verden som endrer seg raskere og raskere for hver dag som går, må virksomheter, produkter og merkevarer hele tiden svare på nye krav fra både forbrukere og samfunn for å kunne ta og ha en bærekraftig posisjon. Trigger Oslo spesialiserer seg på å utvikle nye, kreative kommunikasjonsløsninger som har en positiv verdi for både folk og samfunnet.

For å lykkes, jobber vi innsiktsbasert og strategisk med å utvikle eller styrke kundens posisjon. Samtidig jobber vi kreativt med å omdanne denne innsikten og strategien til et håndfast og reelt kommunikasjonskonsept. Det gjør vi gjennom en rekke fagdisipliner og i ulike kanaler, med kampanjer eller på dag til dag-nivå – alt ettersom hva som skal til for å nå målet.

Metoden vår er hele tiden under utvikling, slik at vi til enhver tid skaper personlig og ekte engasjement hos målgruppene til kundene våre, som i neste omgang gir de mest effektive resultatene.

Siste arbeider

Siste nyheter