Dette leverer vi

Innsikt og strategi
Innsikt, strategiutvikling og kommmunikasjonsplattformer legger langsiktige føringer for hvordan virksomheten skal bygge en bærekraftig posisjon i markedet.

Konsept- og idéutvikling
Kreativitet er drivkraften bak engasjerende løsninger og kommunikasjonskonsepter som svarer på konkrete brukerbehov, fastsatte mål og som styrker virksomhetens posisjon.

Engasjerende PR
Synliggjøring av virksomhet og merkevare i redaksjonelle kanaler er et viktig element for å bygge omdømme, åpne dører og skape endring. Les mer om våre PR-tjenester.

Innholdstjenester
Vi utvikler innhold som posisjonerer din merkevare, skaper engasjement og konverterer – i form av tekst, design, foto, video og lyd. Les mer om våre innholdstjenester.

Strategi på tvers av kanaler
Det fulle potensialet i dine historier kommer til liv gjennom effektive innholdsstrategier, som handler om samspillet mellom redaksjonell omtale, egne kanaler og betalte flater.

Evaluering og videreutvikling
Grunnlaget for videreføring eller nyutvikling bygger på evaluering av uttak, prosess og måloppnåelse.

– Vi utvikler kommunikasjon som betyr noe for folk

"Alt vi gjør skal ha en positiv verdi for folk og samfunn."

Folk og samfunn

Vi i Trigger Oslo mener at virksomheter som kommer med verdifulle og bærekraftige bidrag i samfunnet og i menneskers liv får et avgjørende og nødvendig konkurransefortrinn i fremtiden. Derfor jobber vi tett på mennesker, og tar utgangspunkt i både hva som er viktig for selskapene vi arbeider med og hva folk i målgruppen faktisk er opptatt av. Kun da ser vi hva som er mest relevant, og også mulig, for virksomheten å engasjere seg i på en god og seriøs måte.

Kreativitet og problemløsning

Vi skal defineres av vår kreativitet og problemløsningsevne. For oss i Trigger Oslo er ikke kreativitet noe isolert som skjer bak en lukket dør. Den foregår i samspill, både mellom ulike fagdisipliner hos oss, og med kundene våre. Kreativitet må finnes i alle ledd av en arbeidsprosess, og det er et viktig prinsipp for oss. Uansett om det er innsikt eller strategi, konsept- eller produktutvikling, kampanjeutforming eller løpende rådgivning, forsøker vi alltid å løse faktiske problemer og utfordringer på en måte som har betydning, energi, potensiale for engasjement og som naturligvis gir ønsket effekt.

"Når kanalene brukes riktig klarer vi å skape et ekte engasjement hos målgruppen."

Engasjement og effekt

Det beste vi vet er å få folk til å gløde av ekte engasjement. I Trigger Oslo bruker vi kompetansen vår om medier og brukeratferd til å ta gode valg før og underveis. Vi har eksperter på de ulike kommunikasjonsdisiplinene som har ansvar for å utvikle, teste, overvåke og evaluere hvilke virkemidler og flater som gir best effekt. Vår erfaring er at når kanalene brukes riktig klarer vi å skape et ekte engasjement hos målgruppen. På denne måten når man forretnings- og kommunikasjonsmål – enten det er kortsiktige resultater i form av konverteringer eller langsiktig effekt og merkevarebygging.