Tjenester

Vi utvikler kommunikasjon som betyr noe for folk

Våre leveranseområder

Kreativ kraft til å utvikle engasjerende løsninger.

Innsikt og strategi
Innsikt, strategi- og plattformsutvikling som legger langsiktige føringer på hvordan virksomheten skal bygge en bærekraftig posisjon i markedet.

Konsept- og tjenesteutvikling
Kreativ kraft til å utvikle engasjerende løsninger og kommunikasjonskonsepter som svarer på konkrete brukerbehov, fastsatte mål og som styrker virksomhetens posisjon.

Kommunikasjon og gjennomføring
Høy gjennomføringskraft og evne til å finne de mest effektive kanalene og virkemidlene for å ta løsningene til markedet.

Evaluering og videreutvikling
Evaluering av uttak, prosess og måloppnåelse. Danner grunnlag for videreføring eller nyutvikling.

Alt vi gjør skal ha en positiv verdi for folk og samfunn.

Folk og samfunn

I Trigger Oslo skal alt vi gjør ha en positiv verdi for folk og samfunn. Vi jobber tett på og med mennesker, og tar utgangspunkt i både hva som er viktig for selskapet, og hva folk i målgruppa faktisk har behov for og er opptatt av. Da ser vi hva det er relevant og mulig for virksomheten å engasjere seg i på en god og seriøs måte. Vi mener at virksomheter som kommer med verdifulle bidrag i samfunnet og i menneskers liv får et avgjørende og nødvendig konkurransefortrinn i fremtiden.

Kreativitet og problemløsning

Vi skal defineres av vår kreativitet og problemløsningsevne. For oss i Trigger Oslo er ikke kreativitet noe isolert som skjer bak en lukket dør. Den foregår i samspill, både mellom ulike fagdisipliner hos oss, og med kundene våre. Kreativitet må finnes i alle ledd av en arbeidsprosess, og det er et viktig prinsipp for oss i Trigger Oslo. Uansett om det er innsikt eller strategi, konsept- eller produktutvikling, kampanjeutforming eller løpende rådgivning, forsøker vi alltid å løse faktiske problemer og utfordringer på en måte som har betydning, energi, potensiale for engasjement og som naturligvis gir ønsket effekt.

Når kanalene brukes riktig i en solid kanalkoreografi klarer vi å skape ekte engasjement.

Engasjement og effekt

Det beste vi vet er å få folk til å gløde av ekte engasjement. I Trigger Oslo bruker vi vår kompetanse om kanaler og brukeratferd for å ta gode valg underveis. Vi har eksperter på de ulike kommunikasjonsdisiplinene som har ansvar for å overvåke, utvikle, teste og fortløpende evaluere hvilke virkemidler og flater som gir mest engasjement og best effekt. Vår erfaring er at når kanalene brukes riktig i en solid kanalkoreografi klarer vi å skape et ekte engasjement som gjør at målgruppen ønsker å ta del i tiltakene og kommunikasjonen.