Tjenester

Vi utvikler kommunikasjon som betyr noe for folk

Alt vi gjør skal ha en positiv verdi for folk og samfunn.

Folk og samfunn

I Trigger Oslo skal alt vi gjør ha en positiv verdi for folk og samfunn. Vi jobber tett på og med mennesker, og tar utgangspunkt i både hva som er viktig for selskapet, og hva folk i målgruppa faktisk har behov for og er opptatt av. Da ser vi hva det er relevant og mulig for virksomheten å engasjere seg i på en god og seriøs måte. Vi mener at virksomheter som kommer med verdifulle bidrag i samfunnet og i menneskers liv får et avgjørende og nødvendig konkurransefortrinn i fremtiden.

Kreativitet må finnes i alle ledd av en arbeidsprosess.

Kreativitet og problemløsning

Vi skal defineres av vår kreativitet og problemløsningsevne. For oss i Trigger Oslo er ikke kreativitet noe isolert som skjer bak en lukket dør. Den foregår i samspill, både mellom ulike fagdisipliner hos oss, og med kundene våre. Kreativitet må finnes i alle ledd av en arbeidsprosess, og det er et viktig prinsipp for oss i Trigger Oslo. Uansett om det er innsikt eller strategi, konsept- eller produktutvikling, kampanjeutforming eller løpende rådgivning, forsøker vi alltid å løse faktiske problemer og utfordringer på en måte som har betydning, energi, potensiale for engasjement og som naturligvis gir ønsket effekt.

Når kanalene brukes riktig i en solid kanalkoreografi klarer vi å skape ekte engasjement.

Engasjement og effekt

Det beste vi vet er å få folk til å gløde av ekte engasjement. I Trigger Oslo bruker vi vår kompetanse om kanaler og brukeratferd for å ta gode valg underveis. Vi har eksperter på de ulike kommunikasjonsdisiplinene som har ansvar for å overvåke, utvikle, teste og fortløpende evaluere hvilke virkemidler og flater som gir mest engasjement og best effekt. Vår erfaring er at når kanalene brukes riktig i en solid kanalkoreografi klarer vi å skape et ekte engasjement som gjør at målgruppen ønsker å ta del i tiltakene og kommunikasjonen.