Tjenester

Vi utvikler kommunikasjon som betyr noe for folk

Dette leverer vi

"Kreativ kraft til å utvikle engasjerende løsninger."

Innsikt og strategi
Innsikt, strategiutvikling og kommmunikasjonsplattform som legger langsiktige føringer for hvordan virksomheten skal bygge en bærekraftig posisjon i markedet.

Konsept- og idéutvikling
Kreativ kraft til å utvikle engasjerende løsninger og kommunikasjonskonsepter som svarer på konkrete brukerbehov, fastsatte mål og som styrker virksomhetens posisjon.

Kampanjeutforming og kanalstrategi
Høy gjennomføringskraft og evne til å finne de mest effektive kanalene og virkemidlene for å ta løsningene til markedet.

Evaluering og videreutvikling
Evaluering av uttak, prosess og måloppnåelse. Danner grunnlag for videreføring eller nyutvikling.

"Alt vi gjør skal ha en positiv verdi for folk og samfunn."

Folk og samfunn

Vi i Trigger Oslo mener at virksomheter som kommer med verdifulle og bærekraftige bidrag i samfunnet og i menneskers liv får et avgjørende og nødvendig konkurransefortrinn i fremtiden. Derfor jobber vi tett på mennesker, og tar utgangspunkt i både hva som er viktig for selskapene vi arbeider med og hva folk i målgruppen faktisk er opptatt av. Kun da ser vi hva som er mest relevant, og også mulig, for virksomheten å engasjere seg i på en god og seriøs måte.

Kreativitet og problemløsning

Vi skal defineres av vår kreativitet og problemløsningsevne. For oss i Trigger Oslo er ikke kreativitet noe isolert som skjer bak en lukket dør. Den foregår i samspill, både mellom ulike fagdisipliner hos oss, og med kundene våre. Kreativitet må finnes i alle ledd av en arbeidsprosess, og det er et viktig prinsipp for oss. Uansett om det er innsikt eller strategi, konsept- eller produktutvikling, kampanjeutforming eller løpende rådgivning, forsøker vi alltid å løse faktiske problemer og utfordringer på en måte som har betydning, energi, potensiale for engasjement og som naturligvis gir ønsket effekt.

Lisa og Yousef

"Når kanalene brukes riktig i en solid kanalkoreografi klarer vi å skape ekte engasjement."

Engasjement og effekt

Det beste vi vet er å få folk til å gløde av ekte engasjement. I Trigger Oslo bruker vi kompetansen og kunnskapen vår om mediekanaler og brukeratferd til å ta gode valg før og underveis. Vi har eksperter på de ulike kommunikasjonsdisiplinene som har ansvar for å utvikle, teste, overvåke og evaluere hvilke virkemidler og flater som gir best effekt. Vår erfaring er at når kanalene brukes riktig i en solid kanalkoreografi klarer vi å skape et ekte engasjement hos målgruppen. På denne måten når man forretnings- og kommunikasjonsmål – enten det er kortsiktige resultater i form av konverteringer eller langsiktig effekt og merkevarebygging.