Employer branding

Hvordan kan kommunikasjon styrke rekrutteringen din?

09.02.2024

Kampen om de beste folka er hard, og spillereglene ser annerledes ut i dag enn for kun få år siden. Når hele to av tre bedrifter sliter med å skaffe kandidater med rett kompetanse, blir kommunikasjon og posisjonering desto viktigere.

– Det er helt klart en økning i antall henvendelser om kommunikasjon knyttet til employer branding og rekruttering, forteller strategisk rådgiver i Trigger, Tone Angsund. Hun har merket seg at det stadig kommer flere henvendelser fra bedrifter som ønsker å tiltrekke seg aktuelle kandidater.

– Etter pandemien har spillereglene forandret seg, og kravene ansatte setter til arbeidsgiverne er høyere. Dette betyr at flere nå satser på langsiktig posisjonering av virksomheten, og at rekrutteringskampanjene kommer hyppigere enn hva vi så for noen år siden.

Tenk langsiktig

Ifølge en undersøkelse gjennomført av ManpowerGroup sliter 69 prosent av norske bedrifter med å finne riktig kompetanse. Mangel på folk kan føre til redusert konkurransekraft for virksomhetene.

– Enhver bedrift med ambisjoner om vekst må ha en strategi for å beholde og tiltrekke seg talenter. Uansett om du trenger nyutdannede eller seniorer, så må du ha en plan som både HR, kommunikasjon, marked og ledelse er enige om. Videre følger ikke nødvendigvis de kandidatene du ser med på stillingsutlysninger. For at disse i det hele tatt skal vurdere deg som arbeidsgiver, må du jobbe langsiktig med posisjonering, forteller Angsund.

Nye spilleregler

Etter en tid med pandemi, krig og økonomisk krise er også reglene forandret. De folka som kanskje skal bli dine nye kollegaer stiller helt andre krav enn før. Dette gjelder særlig for generasjon Z, som forventer seg transparens, bærekraftighet og work/life-balance på et helt annet nivå enn hva vi så tidligere.

– Vi starter alltid med innsikt og målgruppeforståelse når vi utformer kampanjer eller langsiktige strategier for våre kunder. Og vi insisterer alltid på å snakke med ansatte fra så mange ulike avdelinger som mulig, slik at vi får et godt bilde av hvordan ståa egentlig er. Her ligger det mye gull som ofte ikke HR eller marked selv får tilgang på, forteller Angsund.

Ønsker du en prat om employer branding for din bedrift?
Ta kontakt med strategisk rådgiver Tone Angsund på tone@trigger.no

Fra null til 400 søkere

Med dalende søkertall og lite mangfold så Mesta et behov for å tenke nytt i rekrutteringsarbeidet. Trigger ringte de nåværende prosjektlederne i bedriften, og satt dermed igjen med en verdifull og overraskende innsikt. Flertallet av prosjektlederne så nemlig ikke på seg selv som en typisk prosjektleder. Dette ga inspirasjon til kampanjen som hadde som mål å tiltrekke seg kandidater som aldri hadde sett for seg å jobbe med vei og bane.

Kampanjen slo alle tidligere rekorder med 394 søknader i løpet av tre uker. Dette tilsvarer en økning på over 1700 prosent fra tidligere tall. I tillegg var hele 43 prosent av søkerne kvinner, noe som skiller seg tydelig fra normalen i det som er en av landets mest mannsdominerte bransjer.

Se hele caset her.

Rekruttering fra skolebenken

De siste seks årene har Trigger hjulpet AF Gruppen, en av Norges største entreprenører, med å tiltrekke seg de beste ingeniørene rett fra studiene. Gjennom innsiktsfaser har vi hvert år tilpasset, oppdatert og endret på konseptet, slik at det til enhver tid har truffet studentene og posisjonert AF Gruppen som en foretrukket arbeidsgiver.

– Studentkonseptene vi har lagd sammen er vi i AF skikkelig stolte av. Da Trigger lanserte ideen om et kollektiv for ingeniørstudenter for flere år siden, var det originalt og vi strakk oss ut av komfortsonen. Akkurat nå har vi et nytt studentkonsept som engasjerer og svarer ut mye av det studenter lurer på. Den lille tvisten er at studentkampanjen også skaper stor stolthet blant egne medarbeidere og synliggjør spennende problemstillinger vi jobber med og utviklingsmuligheter som finnes på en god måte, forteller seniorrådgiver og prosjektleder i AF Gruppen, Linda Strand Jacobsen.

Ønsker du en prat om employer branding for din bedrift?
Ta kontakt med strategisk rådgiver Tone Angsund på tone@trigger.no