Du først

Foreldre måtte svare på drøye spørsmål for å få i gang samtalen om rus med ungdommen. Foreldrehverdag.no (Bufdir) ønsket å bidra til at foreldre tok praten med ungdommen sin om rus og alkohol. Løsningen ble en ganske annen tilnærming som også ga resultater.

Bakgrunn

De hemmelige livene til norske tenåringer har vært langt fremme i mediene i det siste, og viser en bekymringsfull trend når det gjelder bruk av narkotika og alkohol på fester. Sniffing av kokain fremstår nesten like vanlig som å drikke øl. Her måtte foreldrene komme på banen.

Forskning har vist at tenåringer som har åpne samtaler hjemme, også har en tendens til å være mer forsiktige når det gjelder alkohol og narkotika. Utfordringen ligger imidlertid i det faktum at hele 2/3 av foreldre både er usikre og ubekvemme med hvordan de skal ta denne praten. Tenåringene ender opp med å føle seg avhørt, og foreldre føler seg ignorert.

Problemet var tydelig: Å diskutere rus har aldri vært mer vanskelig og har aldri vært viktigere.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/

Løsning

Sammen med foreldrehverdag.no måtte vi finne et effektivt verktøy som kunne hjelpe dem med praten. Vi måtte skape noe som var både var delbart og enkelt å iverksette. Vi valgte å snu samtalen på hodet, og ga foreldre en tøff utfordring – du først.

Gjennom filmer der vi hadde rekruttert inn intetanende foreldre med egne tenåringer ble de bedt om å svare på de samme personlige spørsmålene om deres erfaringer med rus. Men med en vri: foreldrene måtte svare først. Vi erstattet moralske pekefingre med toveis dialog. Foreldrene oppmuntret til ærlighet, noe som igjen førte til at tenåringene engasjerte seg i praten også.

De åpne samtalene førte til en åpen dialog mellom foreldre og tenåringer. Foreldrene kunne bruke egne erfaringer til å veilede tenåringene på en beskyttende, kjærlig, trygg og til og med morsom måte.

Resultater

Filmene ble veldig positivt mottatt av foreldre, og nådde et betydelig publikum med over en million visninger, alt oppnådd på et svært begrenset mediebudsjett. Vi lyktes med å starte verdifulle og relevante samtaler, og fikk gjennomgående positive og inspirerende tilbakemeldinger.

Kanskje det beste tegnet på at vi har oppnådd noe viktig er at andre instanser og fagmiljøer har inkludert filmene i sitt opplæringsmateriale rettet mot både foreldre og fagpersoner som arbeider med tenåringer.

Vi håper å se at disse samtalene ikke bare blir enklere, men også mer effektive i fremtiden, når foreldre går først. Samtalen med ungdommen starter nemlig med deg.