Foreldrestil-testen

Foreldrestil-testen

Allerede etter to uker skjønte vi at vi traff blink. Over 100.000 norske foreldre lærte om hvilken foreldretype de var gjennom Foreldrehverdag.no sin uhøytidelige foreldrestiltest. En god samtalestarter rundt foreldrerollen, og akkurat det Bufdir ønsket.

Bakgrunn

Foreldrehverdag.no er en faglig sterk og troverdig nettressurs der foreldre med barn i alle aldre kan få trygge råd om det å ha barn. Imidlertid er det ikke så mange som kjenner til denne gode nett-tjenesten i regi av staten, og Bufdir ønsket å trekke flere foreldre til siden. Gjennom konseptet «Er det normalt?» tok vi tak i det spørsmålet alle foreldre stiller seg med jevne mellomrom når poden oppfører seg på den ene eller andre måten. Vi så at det å sammenligne seg med andre, bli trygg på at det er andre i samme situasjon og ikke minst at det er «mye som er normalt», var et godt sted å starte.

Løsning

Bufdir/Foreldrehverdag selv hadde også et ønske om å lage en type quiz som på en litt lettbeint og uhøytidelig måte fikk samtalen i gang og gjorde at foreldre kunne diskutere ulike måter å være forelder på. De var også opptatt av at testen ikke skulle peke på hva man gjør feil som forelder, men heller trekke frem styrkene man har og øke refleksjonen rundt hvordan man ønsker å være.

Foreldrestil-testen
ble utviklet i samarbeid med psykolog Annette Johannesen, Foreldrehverdag og Trigger og er basert på en større forskningsrapport gjennomført av Folkehelseinstituttet. Gjennom ti ulike situasjoner og svaralternativer fikk man beskrivelsen av hvilken av de fem typiske stilene man tilhører; den hjelpsomme, prosjektlederen, den fleksible, beskytteren, eller den emosjonelle.

Vi valgte å løfte det visuelle ved å la illustratøren «Han Som Tegner», Trond Kulterud, legge et ekstra humoristisk og kjærlig uttrykk til testen.

Resultater

Det var liten tvil om at dette var akkurat det foreldre gjerne vil finne ut av. Ikke bare var det over 100 000 foreldre som trykket på testknappen, men over 94 prosent gjennomførte også. I tillegg var det åpenbart et lurt grep for å få foreldre inn på foreldrehverdag.no – og bli der.

Gjennomsnittslesetiden gikk betraktelig opp, og målgruppen vår fant tydeligvis artikler de fant nyttige. Noe som også vår undersøkelse i etterkant har vist, der 77 prosent av de som har lest artiklene er fornøyd (ganske eller svært fornøyd) med det de fant, og ikke minst at 8 av 10 ville anbefale artiklene videre.

Vi er ikke i mål med å gjøre denne nett-tjenesten allemannseie for alle foreldre, men vi er på god vei!

Takk til Trond Kultreud og Mvh for godt samarbeid.