Trigger Academy på Høyskolen Kristiania

En brobygger mellom teori og praksis

13.05.2024

Trigger vil inspirere studenter til å tenke nytt og kreativt om kommunikasjonens rolle i samfunnet gjennom Trigger Academy, et program for faglig utvikling både internt og eksternt. På Høyskolen Kristiania har studenter ved bachelorstudiet i Art Direction og Tekst for første gang fått opplæring i Triggers unike arbeidsmetodikk.

– Vår hensikt med Trigger Academy er å bygge broer mellom teoretisk kunnskap og praktisk arbeid. Vi ønsker å gi studentene noen verktøy, i tillegg til den forståelsen de trenger for å kunne anvende teorien de lærer i klasserommet i reelle arbeidssituasjoner, forteller rådgiver og fagleder Markus Eckbo Endresen i Trigger, som sammen med kreativ leder Magdalena Kamøy stod for undervisningen.

Førende for Triggers arbeidsmetodikk er ambisjonen om å skape positive verdier for folk, samfunn og næringsliv.

– Vi leter alltid etter skjæringspunktet mellom hva virksomheter vil oppnå og hva folk faktisk bryr seg om. Så har vi en kreativ og tverrfaglig prosess for å omdanne denne innsikten til meningsfulle kommunikasjonskonsepter. Det er ikke alltid den letteste måten å gjøre det på, men det gir gode resultater og det er motiverende og gøy å jobbe med, sier Eckbo Endresen.

Økt irritasjon
Reklametrettheten øker i Norge, og den siste målingen som ble gjort av Mindshare viser at 46 prosent av befolkningen ofte irriterer seg over reklame – en betydelig økning fra 31 prosent i 2016.

– Økt reklameirritasjon er ikke bare kjipt for annonsørene, det svekker også rekrutteringen av nye talenter til bransjen. Samtidig mener vi selv at kommunikasjonsfaget aldri har vært mer spennende og givende å jobbe med. Her er det et gap vi vil være med på å tette, sier Eckbo Endresen.

Magdalena Kamøy forteller at de ønsker å vise studentene at det er fullt mulig å lage kommunikasjon som ikke nødvendigvis fører til reklametretthet.

– Trigger Academy representerer vår ambisjon om å dele kunnskap som kan forme fremtidens kommunikasjonslandskap, og samtidig adressere den økende reklametrettheten mange føler. Ved å dele litt av vår erfaring og metode håper vi på å inspirere studenter til å tenke nytt og kreativt om kommunikasjonens rolle i samfunnet, sier hun.

Gir større mening
Studentene som deltok ga også tilbakemeldinger gjennom en anonym spørreundersøkelse, hvor mange uttrykte stor tilfredshet med opplegget.

– Triggermetoden var forfriskende. Personlig gir det meg en større mening med å jobbe innenfor feltet, sier en av studentene.

– Det var interessant å jobbe på en annerledes måte. Man opplevde at man heller gjorde samfunnet en tjeneste enn å bare være masete og rope etter oppmerksomhet, forteller en annen student.

Også høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, Annette Kriszat, var fornøyd med å få Trigger inn som gjesteforelesere.

– Triggers engasjerende undervisningsmetodikk ga studentene et relevant og oppdatert innsiktsgrunnlag, som styrker utdanningens relevans for arbeidslivet. Triggermetoden var veldig lærerik for studentene og vi ser at metodikken fortsatt brukes aktivt i andre oppgaver, sier Kriszat.

Foto: Matias Fosso