Faglig frokost

Hvordan kommunisere med AI?

08.05.2024

Hver måned inviterer Trigger sine kunder, samarbeidspartnere og venner til faglig frokost. Denne måneden snakket vi om prediktiv og generativ AI, ledet av designsjef Fredrik Myhre og planner Babak Behrad. Her kan du lese en oppsummering:

Kunstig intelligens (AI) er i ferd med å endre den kreative og kommunikative sektoren på flere grunnleggende måter, spesielt gjennom utviklingen av prediktiv AI og generativ AI. Disse to formene for AI-teknologi har en vesentlig innvirkning på hvordan innhold skapes, forutsies og distribueres, noe som igjen endrer dynamikken i kreative og kommunikasjonsbransjer som reklame, markedsføring, film og media.

Prediktiv AI fokuserer på å forutsi fremtidige hendelser og atferd basert på historiske data. I kommunikasjonsbransjen muliggjør dette en mer innsiktsfull og datadrevet tilnærming til kundeengasjement og markedsføringsstrategier. For eksempel kan bedrifter bruke prediktiv AI til å analysere konsumentatferd og preferanser, noe som hjelper dem å lage mer målrettede reklamekampanjer som sannsynligvis vil resonnere med spesifikke målgrupper. Denne teknologien kan forutsi hvilke typer budskap eller produkter som mest sannsynlig vil tiltrekke seg visse demografier, noe som optimaliserer reklameutgifter og øker sjansene for konverteringer.

Generativ AI, på den annen side, tar kreativiteten til et nytt nivå ved å autonomt generere innhold. Denne formen for AI kan skape alt fra realistiske bilder og artikler til musikk og videoklipp, noe som skaper nye muligheter og utfordringer for kreative yrker. For eksempel, innen reklame kan generativ AI produsere kreative ideer, designe visuelle annonser eller til og med skrive kreative tekster basert på lærte parametere. Denne kapasiteten frigjør menneskelig tid fra oppgaver som kan automatiseres og lar kreatører fokusere på mer strategiske og innovative aspekter av deres arbeid.

I praksis betyr dette at prediktiv og generativ AI ikke bare effektiviserer produksjonsprosesser, men også transformerer hvordan historier fortelles og presenteres. Kommunikasjonsbyråer kan for eksempel bruke generativ AI til raskt å produsere og teste ulike kreative konsepter før de bestemmer hvilke som skal utvikles fullt ut, noe som dramatisk reduserer ledetider og kostnader.

Til tross for de betydelige fremskrittene og fordelene som prediktiv og generativ AI tilbyr innen kreative og kommunikative bransjer, er det til syvende og sist mennesker som spiller den avgjørende rollen. Menneskets kreativitet, empati og evne til å tolke subtile nyanser og sammenhenger kan ikke helt erstattes med maskiner, i hvert fall ikke ennå. Det er menneskene bak teknologien som styrer hvordan den brukes: fra utformingen av AI-algoritmer til tolkningen av dens output og tilpasningen av strategier som svarer mot virkelige menneskelige behov og følelser. Det handler om å finne den rette balansen der teknologien komplementerer og forsterker den menneskelige evnen til å skape, kommunisere og engasjere. Denne "fingerspiss-sansen", en dyp forståelse for både mediet og mottakeren, er sentral for å effektivt bruke AI som et verktøy for å berike og forbedre vårt arbeid innen kreative og kommunikative felt.

Ønsker du å vite mer om temaet?
Ta kontakt med designsjef Fredrik Myhre på fredrik@trigger.no eller planner Babak Behrad på babak@trigger.no