Skal øke interessen for klassisk musikk

Oslo-filharmonien fant tonen med Trigger

07.03.2024

Det internasjonalt anerkjente symfoniorkesteret får med seg Trigger på laget for å styrke posisjonen her i Norge.

– Målsettingen til Oslo-filharmonien er å øke interessen for klassisk musikk gjennom store musikkopplevelser, og vi ser at vi har et vesentlig større potensiale for fortjent oppmerksomhet enn vi får ut per i dag. Derfor ønsket vi å få bistand på dette området, forteller presse- og kommunikasjonsansvarlig, Liv-Randi Risstad Holann.

Undersøkelser viser at kjennskapen til navnet Oslo-filharmonien er god, men kjennskapen om hvem de er og hva de tilbyr er dårligere.

– Vi trenger derfor å øke kjennskapen til hva vi tilbyr og gjennom det skape nysgjerrighet og interesse hos et bredere publikum.

Oslo-filharmonien lyste ut en konkurranse på slutten av fjoråret, og valget endte på Trigger.

– Triggers kompetanse og løsningsforslag viste at de både hadde den kompetansen vi søkte etter, men også et stort engasjement for kunst og kultur. Det var avgjørende for at vi valgte dem som samarbeidspartner, forteller Risstad Holann.

Oslo-filharmonien har en over 100 år lang historie og består av 108 profesjonelle musikere. Orkesteret spiller årlig mer enn 130 konserter med fullt orkester og mindre kammergrupper i Oslo, Europa og resten av verden.

– Noen oppdrag har man bare veldig lyst på, og dette var et av disse, forteller en fornøyd kundeansvarlig i Trigger, Siri Røhr-Staff.

– Det å skulle bidra til å gjøre Oslo-filharmonien mer synlig, og kanskje spesielt opp mot nye målgrupper som ikke vanligvis går på klassiske konserter, er en utrolig spennende oppgave. Samtidig er det kult å jobbe med folk som har skikkelig peiling på sitt felt, avslutter hun.