Trigger henter inn assosiert partner

Ny strategisk samarbeidspartner

19.01.2024

Geir Malmedal blir ny assosiert partner i Trigger og styrker byråets leveransekraft i skjæringspunktet mellom politikk, samfunn og næringsliv.

Den nye arbeidsmodellen med assosierte partnere i Trigger har som formål å integrere ekstern spesialkompetanse som supplerer og styrker byrået på ulike måter.

– Malmedal og Trigger har lang fartstid sammen og kjenner godt til hverandre, så det er veldig gledelig at vi nå får formalisert dette samarbeidet gjennom å knytte ham til oss som strategisk samarbeidspartner, sier Bente Kvam Kristoffersen, daglig leder i Trigger.

– Jeg liker å jobbe med flinke og fremoverlente folk, og den energien følte jeg det sekundet jeg åpnet døra til Triggers kontor. Jeg gleder meg til å lære enda mer om arbeidsmetodikken deres. Trigger leverer fra øverste hylle gang på gang, og jeg er imponert over hvordan de klarer å utvikle kommunikasjon som engasjerer både folk og samfunnet rundt, sier Malmedal.

Viktig samspill

Malmedal har en variert bakgrunn; fra å være rådgiver på Stortinget for SV (Sosialistisk Venstreparti), til lederrollen i NAFs Politikk- og forbrukeravdeling under den grønne omstillingen av transportsektoren. Han videreførte sitt engasjement for teknologi og bærekraft i Entur, før han nylig flyttet sitt fokus til konsulentvirksomhet gjennom sitt eget selskap.

– Geirs allsidige erfaring fra privat, offentlig og ideell sektor gir ham en bred forståelse som er verdifull for våre kunder. Han har en svært god evne til å se samspillet mellom teknologiutvikling og de kravene som stilles fra politisk hold, noe vi vet vil være veldig relevant for våre kunder og deres forretningsstrategier, sier Bente Kvam Kristoffersen.

– I tillegg har vi jo også kjennskap til Geir og hans arbeidsmetoder fra da vi jobbet med ham i NAF, noe som gjør oss enda mer sikre på at dette er riktig, avslutter Kristoffersen.

Malmedal er første i rekken av assosierte partnere, og er allerede inne på flere kunder og prosjekter. Han vil også være sentral i arbeidet Trigger gjør for sine kunder på Arendalsuka. Malmedal er basert i Moss, men vil ha tilgang til Triggers lokaler og vil jobbe tett med byråets team.