Dugnad på havets bunn

Trigger og Polestar løfter dekk-utfordring til overflaten

30.10.2023

Martin Helseth er olympisk roer, men også en miljøengasjert og lidenskapelig fridykker. Og uansett hvor han dykker, finner han forsøpling og bildekk.

Siden 2015 er det hentet opp over 11.000 dekk fra norske vann. Hvor mange flere dekk som ligger igjen, er det ingen som vet. Trolig stammer de fleste dekkene fra en tid der man kastet gjenstander i vannet fordi man ikke visste bedre. Senere har man innsett hvilken negativ påvirkning dekkene har på det marine livet, da de inneholder miljøgifter og tungmetaller.

Dette problemet ønsket Martin å gjøre noe med. Løsningen ble at Martin, Trigger og Polestar videreutviklet konseptet «Den store dekkoperasjonen». Resultatet ble en dugnadsaksjon i Ålesund, hvor venner, dykkere og samarbeidspartnere hentet opp 3,9 tonn dekk fra havet.

– Vi i Polestar er stolte over å kunne samarbeide med en ildsjel som Martin. Derfor var vi glade for å stille opp for ham i dag. Polestars ambisjon er å skape en klimanøytral bil innen 2030. Vi må derfor jobbe med hele livsløpet til en elbil – hvilket også gjelder bildekk – for å realisere vår ambisjon, sier Kristin Fjeld, kommunikasjonssjef i Polestar Norge.

Biler og muskelkraft

Lørdag 7. oktober ble det rigget for storstilt dekk-dugnad i Ålesund. Polestar stengte sjappa og stilte med alle ansatte fra sin Space i Ålesund, hvor noen kjørte skytteltrafikk med hengere og andre lempet dekk. Lokale samarbeidspartnere stilte med båter, roklubben med lokaler og resten av de frivillige med god dugnadsånd.

Dykkere var nede på havbunnen, på det meste hele 17 meter, for å hente opp dekk – enten for egen maskin eller ved hjelp av kraner på båtene. På land tok barn og andre frivillige over for å renske dekkene og se etter dyr, som ble gitt tilbake til havet. Deretter ble dekkene lempet på hengere og fraktet til containere, før alt gjentok seg. Samtidig bidro mange frivillige med å plukke plast langs vannet, i regi av Plastfritt hav.

Etter 5-6 timer med aksjon, var initiativtakeren godt fornøyd med fangsten.

– Vi knuste målet vårt og samlet inn 3,9 tonn med dekk. Og dette er takket være at så mange stilte opp av frivillige og samarbeidspartnere, forteller Martin.

Nasjonal dugnad neste?

Martin Helseth mener at problemet med dekk i norske vann er såpass stort at man er helt avhengig av samarbeid for å øke oppmerksomheten.

– Det er viktig med støtte fra store aktører som Polestar. De bidrar til å løfte tematikken på et overordnet nivå. Samtidig er jeg imponert over hvordan både Polestar og Trigger bokstavelig talt bretter opp ermene og jobber på i dag, sier Martin, som har jobbet tett med Trigger hele veien.

– Trigger var en aktiv og verdifull støttespiller til «Den store dekkoperasjonen». De tok eierskap til prosjektet og viste stort engasjement samtidig som jeg fikk beholde kontrollen og ikke følte meg overkjørt. Trigger fungerte også knirkefritt som mellomledd til Polestar. De hadde god innsikt i de ulike planleggingsfasene og var behjelpelig med kontakt med media, fotograf og Polestar, slik at jeg fikk fokusert mest mulig på selve ryddingen av bildekk.

En vellykket aksjon i Ålesund er tilbakelagt, men Martin presiserer at vi kun har skrapt overflaten.

– Det ligger dekk under vann over hele Norge. Dette må vi gjøre noe med – og jeg tar all hjelpen jeg kan få.