Google med ny kampanje

Verdens raskeste paralympier løp fritt for første gang

30.10.2023

Ny teknologi fra Google skal gjøre det mulig for personer med synshemming å løpe fritt og trygt uten ledsager. Nå har Google og Trigger gjennomført Norges første test av den banebrytende teknologien sammen med verdens raskeste paralympiske løper, Salum Kashfali, og Norges Blindeforbund.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/

I dag lever over 300.000 mennesker i Norge med synshemming, hvorav omtrent 9.300 er blinde, ifølge tall fra Norges Blindeforbund. De er i dag stort sett avhengig av ledsager for å kunne ta seg en løpetur, men det kan den nye teknologien fra Google endre på i fremtiden.

– Vi har de siste årene utforsket hvordan kunstig intelligens kan gjøre det mulig for blinde og synshemmede å løpe fritt og trygt på egen hånd, noe som har resultert i «Project Guideline». På veien mot å gjøre denne teknologien tilgjengelig for alle, er det viktig for oss å involvere alliansepartnere og gjennomføre felttester for å samle inn verdifulle tilbakemeldinger fra de som en dag skal ha nytte av verktøyet, forteller Sondre Ronander, kommunikasjonssjef i Google Norge.

Gjennom en hel dag på Myraløkka i Oslo fikk blant annet generalsekretæren i Norges Blindeforbund, Per Inge Bjerknes, og Kashafali ta teknologien aktivt i bruk. Der fikk de teste mulighetene teknologien gir til å navigere seg rundt på et ukjent område, både ved å gå og løpe.

– Denne første, vellykkede testen her i Norge bringer oss et skritt nærmere målet om å tilby banebrytende teknologi som gir frihet og selvstendighet til flere, sier Ronander.

Demonstrere teknologiens verdi for folk og samfunn

Trigger har vært en viktig samarbeidspartner for Google i å bringe teknologien til Norge.

– For oss er det viktig å jobbe med prosjekter som betyr noe for folk. Når vi oppdaget at dette er en teknologi Google utvikler, var det liten tvil om at dette var noe vi var nødt til å få til her i Norge. Ikke minst med tanke på at vi også har verdens raskeste paralympiske løper til å inspirere flere til å kjenne på den utrolige frihetsfølelsen som løping gir, sier Sebastian Rajendram, kreatør i Trigger.

«Project Guideline» er et forskningsprosjekt i tidlig fase som bruker kunstig intelligens til å veilede synshemmede langs en ledelinje. Med maskinlæring og smarttelefon, er det mulig å angi nøyaktig hvor personen er i forhold til en tydelig markert ledelinje på bakken. Kameraet identifiserer den fargede linjen på bakken, gir signal om linjen er til venstre, høyre eller

midten av løperen, og melder fra om hindringer i veien.

Reaksjonene på teknologien har vært utelukkende positive i etterkant av testingen.

– Som et første skritt var det avgjørende å demonstrere hva denne teknologien kan bety for folk og samfunn, og å løfte samtalen rundt bevegelsesfrihet for svaksynte og behovet for forbedret universell utforming av samfunnet. Reaksjonen til testløperne sier alt om hva denne teknologien kan bety i fremtiden og det har resultert i mye positiv oppmerksomhet i både redaksjonelle og sosiale kanaler, sier Rajendram.