Triggerkulturen

Dette er det viktigste for Trigger-kulturen

01.09.2023

I en hverdag med høyt tempo og full kalender er det viktig at man både har gode relasjoner til kollegaer og en sterk organisasjonskultur. Trigger-sjef Bente Kvam Kristoffersen forteller at hun jobber kontinuerlig med dette.

– Engasjement er kjernen i alt vi gjør i Trigger, og det gjelder også for vår egen arbeidsplass. Vi gjør det vi kan for at folk skal kunne utvikle seg og blomstre – men også trives sosialt. Dette skjer i det daglige, men også gjennom ulike aktiviteter som bowlingliga, Pride-dugnad og interne fagsamlinger.

Byrålederen mener også at det er viktig at ansatte føler seg inkludert i byråets utvikling, driftsstatus og nåværende økonomiske situasjon.

– I Trigger har vi lite byråkrati og flat struktur, og det faller seg naturlig å dele mye av det som foregår internt i byrået. Jeg tror det er viktig at man føler seg både informert og involvert på arbeidsplassen sin, og at dette bidrar til å bygge kultur, legger hun til.

Denne delingen gjøres ofte på Triggerfredag – et månedlig møte der byrået samles, gjør opp status og evaluerer sammen.
– I tillegg ender det stort sett alltid med fest, smiler Bente.

Lagfølelse

Fredagstradisjonen har vært en bærebjelke for kulturen siden byråets oppstart i 2010. En viktig del av det er også faglig utvikling, med intern kunnskapsdeling eller eksterne gjester.

– Denne type møter er uvurderlige for lagfølelsen, sier partner og konsulent Lene Lyck Fasting. – Arbeidshverdagen stiller store krav til faglig kompetanse og raske leveringer, og da må vi stole på hverandre og vite at vi alltid prøver å levere best mulig på fag.

Et av de faste punktene på programmet er evaluering, eller månedens “topp og flopp”. Dette er en øvelse som krever at byrået tar en hard vurdering av eget arbeid.

– Toppene er selvsagt gøy å feire, men det er floppene vi lærer mest av. Det er her vi diskuterer skikkelig for å bli bedre til neste gang, forteller Lene.

– Dette kan handle om alt fra arbeidsprosessen, timer som løp av sted fordi vi ble overivrige i et prosjekt, eller selve ideen eller uttakene. Vi streber alltid etter å lære og forbedre oss, og da er det helt avgjørende at vi tør å være dønn ærlige rundt det som fungerer og det vi må lære av. Dette er ekstra viktig all den tid det stadig kommer nye kollegaer som skal lære seg både metodikken og kulturen vår. Vi har stor tro på at det å dele er med på å gi en viktig psykologisk trygghet både for erfarne og ferske Triggere, avslutter Bente Kvam Kristoffersen.