Ny kampanje ga Mesta søknadsrekord

Mesta med søknadsrekord

07.12.2022

I et arbeidsmarked med ekstrem konkurranse om de beste hodene har Mesta gått nye veier. Det har resultert i tidenes høyeste søkertall.

Etter noen år med for få søknader til prosjektlederstillinger og lite variasjon i søknadene, så Mesta behov for å tenke nytt i rekrutteringsarbeidet.

- Bygg- og anleggsbransjen trenger mangfold. For å få det til må vi bryte ned den klassiske forestillingen om at du må ha forkjærlighet for store maskiner eller tung teknisk bakgrunn, sier direktør for folk og bærekraft, Tonje Gudbrandsen Jensen.

Stillingsutlysninger og kampanjer har imidlertid ikke alltid reflektert denne ambisjonen. Mestas nye kampanje måtte treffe bredere.

– Det vi trenger er folk som er gode til å lede, og som ser viktigheten av å få folk frem. Vi ville senke terskelen for å søke ved å bryte den klassiske forestillingen om at du må ha en forkjærlighet for store maskiner og tung teknisk bakgrunn, påpeker Jensen.

Rekordhøye søkertall

De siste årene har Mesta i snitt mottatt 23 søknader på sine prosjektlederstillinger. Enkelte søknadsprosesser har liten respons, og det er aldri kommet inn over 40 søknader.

Mestas nyeste kampanje slo alle tidligere rekorder. 394 søknader ble mottatt, en økning på over 1700 prosent fra tidligere tall. Hele 43 prosent av søkerne var kvinner. Det er gode tall i det som er en mannsdominert bransje. Kampanjen førte og til massivt engasjement i sosiale medier. Samt intern stolthet i Mesta.

Både antallet og kvaliteten på søknadene har vært en positiv overraskelse for konsernet.

De som ikke tror de passer i Mesta

I samarbeid med Trigger ble det gjennomført et innsiktsarbeid med intervjuer av nåværende prosjektledere i selskapet. Svaret både overrasket og inspirerte.

– De fleste prosjektlederne vi snakket med hadde til felles at de ikke så på seg selv som den typiske prosjektleder. Dette ga inspirasjon til kampanjen: De som aldri har sett for seg å jobbe med vei, sier Tone Angsund i Trigger.

Syv av ti prosjektledere i Mesta hadde en helt annen bakgrunn enn vei og anleggsbransjen.

Få folk fram

Ved å endre vinklingen fra det tekniske i veibygging til Mestas større samfunnsansvar med å få folk frem, og samtidig løfte frem de varierte bakgrunnene fra de ansatte, ønsket vi å senke terskelen for å søke, samtidig få frem av hva Mesta faktisk gjør, og hvilken betydning de har for Norge.

– Vi ønsker å vise at det finnes mange flere muligheter i denne bransjen. Vi har vi en filosofi om at vi lykkes best når vi har ansatte med ulik bakgrunn. Det er grunnen til at vi nå har sett etter folk med erfaring fra andre steder enn bygg og anlegg. At vi har nådd ut til nye grupper, vil gjøre Mesta bedre, sier leder for rekruttering, utvikling og mangfold Metha Leonhardsen.

Kampanjen består av små filmer til sosiale medier, uttak Workplace egne ansatte, taktiske annonser og intervju med tre prosjektledere.

Lykkes med ulikhet

– Dette vellet av søkere viser at vi har nådd ut over våre tradisjonelle målgrupper, sier Leonhardsen.

Hun mener at det både viser at Mesta har nådd bredt og at bedriften har oppnådd å bli sett på som en attraktiv arbeidsplass.

– På sikt vil disse arbeidstakerne med ulike bakgrunner gjøre oss enda bedre, sier Tonje Gudbrandsen Jensen.

Hør hele historien om kampanjen på Kampanjes Employment Branding seminar 31/1 2023.