«Folk»-tap spolerte kraftig resultatforbedring for Trigger

«Folk»-tap spolerte kraftig resultatforbedring for Trigger

04.06.2020

Mot slutten av året peilet Trigger Oslo seg inn på over to millioner i pluss i 2019 – en solid forbedring fra 2018. Men på oppløpssiden av fjoråret var det slutt for søsterselskapet Folk Oslo, og dermed måtte kommunikasjonsbyrået ta et tap på 1,8 millioner kroner.

– Med et positivt resultat på 2,2 millioner kroner hadde vi hatt en resultatmargin på nesten 8 prosent, eller 3,5 ganger forbedret resultat fra 2018. Det føles bittert å måtte ta et slikt tap, når farten vi opplever nå om dagen er så god, sier Bente Kvam Kristoffersen, daglig leder i Trigger Oslo.

– Samtidig er jeg virkelig stolt av den opphentingen vi i fellesskap har gjort siden 2017. Pilene peker riktig vei, og det er ordentlig gøy å være i et byrå mange har lyst til å jobbe med, både på kundesiden og som samarbeidspartner. Det gir et skikkelig boost også i disse tider.

Flere nye, store kunder

Topplinja gikk noe ned i 2019, og kan tilskrives en lavere bemanning første halvår. Siste halvår vant byrået flere store kontrakter, deriblant Innovasjon Norge og NHO Reiseliv, i tillegg til at byrået fikk fornyet tillit hos Coca-Cola. Det gjorde også at Trigger kunne rekruttere inn nye hoder i siste halvdel av 2019. – Et tidkrevende, men viktig arbeid for å sikre fremtidig vekst og utvikling av selskapet, sier Kvam Kristoffersen.

Engasjement fortsatt viktigste fokusområde

Trigger har helt siden oppstarten i 2010 utfordret etablerte bransjenormer og stått i bresjen for å forene fagdisipliner. 2019 ble også året da Trigger deltok i konkurranser igjen, og opplevde god uttelling på den internasjonale konkurransearenaen.

– Vi er et kommunikasjonsbyrå som skal fortsette å utfordre, og opplever at det resonnerer godt i markedet. Vår kjernevirksomhet er posisjonering av virksomheter der engasjerende kommunikasjon står sentralt i alt vi gjør, sier Kvam Kristoffersen. Noen av kundene Trigger Oslo jobber med i dag er: Innovasjon Norge, Bulder Bank, USBL, Atea, Coca-Cola, AF-gruppen, IKEA, Bufdir, NHO Reiseliv, Fortum, Google, Limpi, Cisco, Lotteri- og Stiftelsestilsynet mfl.