Endelig Miljøfyrtårn

Endelig Miljøfyrtårn

20.12.2019

Så har Trigger også feid for egen dør i bærekraftens tid. Vi har lenge hatt fokus på bærekraft i våre kommunikasjonsløsninger for kundene våre, men manglet et tydelig bevis på at vi også bryr oss om miljø for egen regning. I høst har vi endelig fått tatt en ordentlig gjennomgang av egne rutiner og daglige handlinger som kan være med å bidra til et bedre arbeidsmiljø i bred forstand.

Nyttig bevisstgjøring

I desember kunne vi stolt henge plaketten på veggen som bekrefter at vi er en av de over 6000 virksomheter i Norge som er miljøfyrtårnsertifiserte. Vår bransje er nok ikke den som er sterkest representert. Enda. Men vi håper at mange andre blir med, for dette har på alle måter vært en viktig og nyttig bevisstgjøring, og en motivasjon til å bli enda bedre. Vi vet også at kundene våre i større grad har fokus på dette, og vi håper at flere av våre samarbeidspartnere også har lyst til å være med på dette i 2020.

Vi kan bli bedre, sammen!

Vi har fått avdekket at vi bare kildesorterer 64 prosent av søpla vår, at vi bruker dobbelt så mye post-its som dopapir (her må noe gjøres!), og at det kun er 6 prosent av våre samarbeidspartnere på produksjon som er miljømerket (dvs 3 av 43). Her kan vi bli bedre, sammen!

Så hva skal vi få til videre? Vi tror det er både smått og stort å ta tak i: Vi skal unngå restavfall så godt vi kan og sortere alt. Vi skal gå for enda mer vegetar i kjøleskapet, vi skal fortsette å bruke beina eller kollektivt til flest mulig møter, men kanskje aller mest ønsker vi å inspirere til bærekraftige produksjoner hos våre samarbeidspartnere og resten av bransjen vår. At både Green Producers Club og andre bransjekolleger tar til orde for bærekraftige løsninger og løfter lover godt.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Over 6000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.