– Et viktig og spennende samarbeid

Trigger og FN-Sambandet med felles initiativ under Arendalsuka

12.06.2019

Trigger og FN-sambandet har sammen etablert «Bærekraftshuset i Torvgata 7». Sammen med en rekke virksomheter, organisasjoner og offentlige aktører skal de i løpet av Arendalsuka løfte frem FNs 17 bærekraftsmål.

– Det ser ut til å bli rett i underkant av 30 arrangementer gjennom hele uka. En fin samling av arrangører som på en eller annen måte ønsker å bruke energi og ressurser på konkrete og mulige løsninger for å nå bærekraftsmålene, sier daglig leder i Trigger Bente Kvam Kristoffersen som kan fortelle at samarbeidet har blitt til gjennom vinteren, og at ideen oppstod allerede under Arendalsuka i 2018.

– I 2018 var det veldig mange arrangementer som dreide seg om betydningen av bærekraftsmålene. Vi så at det vi jo egentlig hadde lyst til å høre enda mer om var hva slags endringer vi faktisk må gjennom for å nå målene. I Bærekraftshuset i Torvgata skal vi diskutere løsninger på bærekraftsmålene, ikke hvorvidt bærekraftsmålene er viktige eller ikke.

Ønsker å løfte frem bredden i bærekraftsmålene

Generalsekretær i FN-Sambandet Anne Cath da Silva er opptatt av å vise frem bredden i bærekraftsmålene.

– De 17 bærekraftsmålene dekker områder som vi ikke nødvendigvis alltid tenker på når vi snakker om bærekraft. Fattigdom henger sammen med utdanning, likestilling, ulikhet og klimaendringene. Bærekraftsmålene omfatter alle disse områdene, sier hun.

– Derfor er samarbeidet mellom FN-Sambandet, Trigger og ikke minst alle arrangørene av arrangementene i Torvgata 7 så viktig. Dette bærekraftsfellesskapet vil bidra til økt forståelse for kompleksiteten i begrepet bærekraft og hva som må til for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Blant de mange arrangørene finner vi Norwegian, NITO, Telia, Norad, World Food program, og mange flere. Generalsekretæren mener det er viktig at arrangørene spenner såpass bredt.

– Norske virksomheter, organisasjoner og kommuner lar i stadig økende grad bærekraft bli en del av merkevare og identitet. FN-Sambandet jobber hver eneste dag med å fortelle om FN og det arbeidet som gjøres for å nå bærekraftsmålene globalt og nasjonalt. Å koble dette arbeidet sammen med virksomheters og organisasjoner samfunnsansvar er viktig for oss.

Arendalsuka ut i hele landet

Hvert år oppstår det diskusjoner om Arendalsuka er forbeholdt elitene, og ekskluderer grupper fra å ta del i den åpne diskusjonen. Kvam Kristoffersen deler ikke dette synet, selv om det koster mye å være synlig på en god måte.

– Arendalsuka er og blir et verksted for poltikk, for løsninger på samfunnsproblemer og dialog på tvers av sektorer. Når enkelte mener at mange stemmer ikke blir hørt, så er det vårt ansvar å bidra til at disse stemmene slipper til.

Et av tiltakene Trigger og FN-Sambandet iverksetter er å overføre brorparten av arrangementene live på en Facebook-side alle involverte inviteres til å bli en del av. Facebook-siden Bærekraftshuset i Torvgata 7 er åpen for alle.

– Vi tror det sitter mange rundt i Norge som gjerne kunne tenkt seg å være tilstede under Arendalsuka. Bærekraftshuset i Torvgata 7 ønsker å bidra til åpenhet rundt hva som skjer under Arendalsuka, og at gode seminarer kan oppleves av flere, sier da Silva i FN-Sambandet.

Disse skal avholde arrangementer i Bærekraftshuset i Torvgata 7:

 • Barne-, Ungdoms og Familiedirektoratet
 • Deloitte
 • Deloitte og NHH
 • DNB
 • FN-Sambandet
 • Godsetalliansen
 • Initiativ for Etisk Handel
 • Klimapartnere
 • Klimapartnere, ZERO og Innoventi
 • Kollektivtrafikkforeningen og Entur
 • NITO
 • Norad
 • Norwegian
 • Oslo-Sthlm 2.55
 • SAIH, Norec og Verdens Beste nyheter
 • SAIH, Redd Barna og Tax Justice Network
 • Telia og Futurehome
 • Tomra
 • Trigger
 • UNDP og Oslosenteret
 • Unicef
 • Verdens Beste Nyheter
 • World Food Program

Om FN-Sambandet

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål i Norge. Målgruppene er alt fra skoleverket og mediene til publikum for øvrig. Vi har rundt 30 ansatte over hele landet, med kontor i de største byene.

For ytterligere informasjon:
Ansvarlig for Bærekraftshuset i Torvgata 7, og rådgiver i Trigger, Johannes Fjose Berg. Tlf. 474 09 206 eller epost: johannes@trigger.no.