Kompetansen vi ser etter

Kompetansen og egenskapene vi ser etter

12.04.2019

Verden er i endring, men det som ikke endrer seg er behovet for mennesker som engasjerer seg og som brenner for faget sitt. Da er det viktig at du velger nettopp noe du kan brenne for, skriver Bente Kvam Kristoffersen, daglig leder i Trigger.

I disse dager står tusenvis av unge mennesker foran det de fleste av dem opplever som et av de største valgene de har stått overfor så langt i livet. Nå skal de bestemme seg for hvilken studieretning de skal ta – et valg som på mange måter definerer livet deres videre.

Valg av yrke eller jobben man havner i til slutt er en av vår kulturs sterkeste identitetsmarkører. Men med et arbeidsliv som oppleves som direkte forvirrende på mange, der ord som digitalisering, robotisering og disrupsjon florerer, er det ikke vanskelig å forstå frustrasjonen mange unge kjenner på i disse dager, mens «resten av oss» bare fantaserer om en drømmepåske.

«Hva skal til for å få jobb i Trigger?»

Som leder i et kommunikasjonsbyrå får jeg ofte åpne søknader og stadig flere spørsmål fra unge mennesker som søker råd. «Hva skal til for å få jobb i Trigger og i bransjen?» lurer de på. «Er det i det hele tatt bærekraftig å satse innenfor kommunikasjonsfaget?» og «hva er det egentlig Trigger ser etter når dere rekrutterer?»

Til deg som kjenner på usikkerheten rundt studievalget, eller du nærmer deg endt studieløp og står på trappene til en karriere innenfor kommunikasjonsbransjen – her er noen tips fra meg på veien ut i neste fase av livet ditt, basert på det vi ser etter.

Jeg tror ikke jeg bommer helt ved å hevde at dette er egenskaper og kompetanse også mange andre ledere ser etter – uansett bransje:

1. Engasjement

Når vi i Trigger leter etter talenter så ser vi etter mennesker som er engasjerte, oppriktig nysgjerrige og som tør å utfordre. Som byrå er vår visjon at vi gjennom arbeidet for våre oppdragsgivere skal engasjere mennesker i hverdagen. Engasjement er noe vi har hatt som vår viktigste driver siden vi etablerte Trigger for åtte år siden. Skal vi lykkes må alle i byrået være engasjerte i det de gjør – på ekte.

Er du engasjert i noe og brenner du for noe, blir du god. Mest sannsynlig føles også valget ditt meningsfullt for deg. Derfor må valget du tar først og fremst være basert på det du interesserer deg for og engasjerer deg i, ikke det eksperter eller media mener blir fremtidens yrker. Jeg personlig ville ikke våget å lytte til spådamer eller -menn i den farten verden endrer seg.

Når jeg skal rekruttere folk til Trigger, så ser jeg også etter det ekstra engasjementet for fag, men også for det du brenner for og engasjerer deg i på fritiden. Det kan derfor handle om alt fra en oppriktig interesse og brennende engasjement for miljøsaken, til treneransvaret du fortsatt har i idrettslaget.

2. Teknologikompetanse

Berit Svendsen, leder for Vipps, anbefaler alle unge som står overfor studievalget å satse på teknologi, i et innlegg i Dagens Næringsliv nylig. Svendsen refererer til at IKT kan løse stort sett alle samfunnsproblemer, noe som kanskje er lett å glemme i teknologidebatten rundt arbeidsliv, der fokuset har en tendens til å være på jobber som skrelles bort som følge av inntoget av automatisering og roboter.

At teknologien kan føre til mindre ensomhet blant syke, at eldre kan føle seg tryggere i egne hjem og at teknologien kan gi en mer bærekraftig industri, slik fiskerinæringen er et eksempel på, er noe som er lett å glemme. Det er stor sannsynlighet for at kombinasjonen teknologi og helsefagutdanning vil være en av de mest fremtidsrettede valgene du kan ta. Men som sagt, skal du gå i den retningen, så bør engasjementet ditt være der.

Teknologi er også viktig for oss som jobber med kommunikasjon i det daglige. Når vi vurderer talenter innenfor vårt fagområde ser vi derfor etter de som evner å integrere teknologi slik at det gjør oppdragene våre mer effektive. Dette kan være ved bruk av verktøy som gjør oss i stand til å spisse budskapene bedre eller det kan være verktøy vi bruker i forbindelse med distribusjon av budskap, slik vi har gjort med verktøyet Butter Metrics, utviklet av søsterselskapet vårt Reodor.

3. Kreativitet og omstillingsevne = livslang læring

Trenden går mot færre faste jobber og et arbeidsliv i konstant endring. Det eneste vi vet om fremtidens arbeidsliv er at det blir mer usikkert. Stadig flere vil oppleve det samme som Ragnhild Ås Harbo i NRK-serien «Innafor». Midlertidige stillinger blir mer vanlige enn faste. Dagens unge må regne med å leve med en annen usikkerhet enn generasjoner tidligere.

Dersom du skal studere må du derfor være innstilt på at du ikke nødvendigvis kommer til å ha et yrke innenfor den studieretningen du nå velger. Derfor bør du være nysgjerrig og sørge for å skaffe deg kompetansepåfyll. Det vil kreve at du er er kreativ ved å se etter muligheter innenfor fagområdet du er engasjert i gjennom hele ditt yrkesaktive liv. Identifiser alltid noen du kan sparre med og lære av. Det er gjennom praktisk arbeid man lærer aller mest – ikke med nesa i maskinen eller boka.

Hos oss har vi derfor alltid fokus på faglig utvikling både på individnivå, men også som helhet. Vi har faste møtepunkter der faglig innhold deles og diskuteres. I et sterkt fagmiljø har vi sett at det er vel så verdifullt å dele med hverandre som å sende folk på kurs og konferanser. Vi fyller på med ekstern faglig input, men prøver alltid å spørre oss selv om vi kan fylle på internt før vi går ut og henter påfyll.

Teknologikompetanse + kreativitet og engasjement = fremtiden

Når du står overfor ditt viktigste valg er det lett å bli redd. Lett å kjenne på prestasjonsangst og usikkerhet. Verden er i endring, men det som ikke endrer seg er behovet for mennesker som engasjerer seg og som brenner for faget sitt. Da er det viktig at du velger nettopp noe du kan brenne for. Så gjør det selvsagt ikke noe om det ligger teknologikompetanse i bunnen, men der vet jeg at du allerede er god – du er tross alt generasjonen som defineres som digitalt innfødt.

Hva så med karakterene du går ut med etter endt studieløp? La meg si det slik: Kompetansen og egenskapene jeg har pekt på her teller langt mer når vi leter etter nye kolleger i Trigger.