Yrkesfag, en viktig vei inn i bransjen

Yrkesfag, en viktig vei inn i bransjen

30.05.2022

Kampen om jobb i byråene er hard, men under lærlingtiden overbeviste Mariell Rosøy Wathne om at hun hørte hjemme i Trigger. Nå har hun fast jobb i byrået.

– I Trigger har jeg blitt behandlet som en kollega hele veien, aldri som en lærling. Samtidig har jeg fått lov til å være usikker, og spørre om hjelp. Det har vært en trygghet å ha en mentor, og tålmodige kollegaer, forteller Mariell.

30-åringen har en bachelor i visuell kommunikasjon fra Universitetet i Sørøst-Norge og erfaring fra både Geelmuyden Kiese, Kirkens Nødhjelp og Gjensidige, før hun fullførte lærlingetiden i Trigger. Nå har hun tatt fagbrev i mediegrafikerfaget.

– Mariell har virkelig vist en ståpå-vilje utenom det vanlige. Jeg har hatt ansvaret for mange lærlinger gjennom årene, og Mariell er klart en som skiller seg positivt ut, sier Petter Herming, konsulent og ansvarlig for lærlinger i Trigger.

Smilende kvinne jobber på en datamaskin

Viktig læringsarena

Petter, som selv har en fagutdannelse som typograf i bunn, og som sitter i styret for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, mener det ligger fantastiske muligheter i å ta en fagutdannelse.

– For Mariell og andre som har valgt denne retningen, og nå både har teori og den praktiske kompetansen, er veien inn i bransjen asfaltert.


Nå erstattes også mediegrafikerfaget av blant annet fagbrev i mediedesign, innholdsproduksjon og IT-utvikler.

– Fagutdannelse har på mange måter vært en litt usynlig utdanningsvei. De fleste assosierer lærlingordningen med tradisjonelle håndverksfag, men her finnes det mange spennende muligheter også innen mediefag. Nå bør både studenter og bedrifter få opp øynene for denne fantastiske ordningen.

Mariell er positiv til yrkesfagveien inn i bransjen, og forteller at ordningen gir verdifull arbeidserfaring. Mange av medstudentene hennes har fått jobb etter endt læretid.

– Lærlingtiden gir deg tid til å bli trygg i rollen din. Det er lov å spørre om ting, også de dumme spørsmålene

– Og man får prøvd forskjellige arbeidsoppgaver. I tillegg jobber man med flinke folk, som man lærer masse av, forteller hun.

Intens svenneprøve

I forkant av svenneprøven hadde Mariell en samtale med sensor om hva hun hadde jobbet med de to årene som lærling, mens selve fagprøven gikk over en uke med flere delinnleveringer.

– Oppgaven gikk ut på å lage en visuell identitet for en skjønnhetssalong. Med navn, logo, strategi, målgruppe, digitale annonser, foldere og visittkort, forklarer Mariell, som innrømmer at det ble en hektisk uke.

Gleden var derfor stor da hun endelig fikk tilbakemeldingen: Bestått, med høyeste karakter.

– Jeg følte at tida ikke helt strakk til, til alt jeg hadde lyst å gjøre, så jeg ble både glad og lettet da jeg fikk sensuren. Det er fint å ha fagbrevet i boks, sier Mariell.

– Vi er utrolig stolte av Mariell. Tilbakemeldingene var at dette var en veldig omfattende oppgave, som skilte seg fra de andre kandidatene og at hun viste gode refleksjoner, forteller lærlingansvarlig, Petter.

For mer informasjon om ordningen, ta kontakt med Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon.