Reodor får fart på felgene

Reodor får fart på felgene: Medeier i 7 selskaper etter 10 måneder

06.09.2018

Under ett år etter at Reodor spant ut av kommunikasjonsbyrået Trigger Oslo, har det lille innovasjonsselskapet med seks ansatte vært med på å sette i gang syv oppstartsselskaper – i egen regi, i samarbeid med etablert næringsliv og som eksterne oppstarter.

I løpet av kort tid har Reodor utviklet to digitale oppstarter i samarbeid med etablerte næringslivsaktører, etablert problemverkstedet Folk Oslo og inkubatoren Charge, og gått inn som partnere i oppstartsselskapene Playfinity, Lokal og Butter Metrics.

– Vi har truffet en nerve hos selskaper som ønsker å utvikle helt nye inntektsområder og produkter på siden av eksisterende virksomhet. Våre prosesser har et sterkt fokus på å skape forretningsområder som tidligere ikke eksisterte hos våre kunder, og ved å være med fra start på disse har det åpnet seg muligheter for å være med som medeiere på prosjektene, sier daglig leder i Reodor, Nassir Achour.

Innovasjonstrend i etablert næringsliv

Gjennom partnerskapet med Trigger jobber Reodor blant annet med Norwegian, Tine og AF Gruppen.

I tillegg til å jobbe med oppstartsselskaper satser Reodor nå mer i retning etablert næringsliv. På kundelisten har selskapet allerede aktører som Entra, Oslo Kommune, Sony Music og Feiring Bruk. Gjennom partnerskapet med Trigger er blant andre Norwegian, Tine og AF Gruppen også selskaper det jobbes tett med.

– I løpet av det siste året har vi gjennom ulike samarbeid erfart at vår bakgrunn og kompetanse i skjæringspunktet teknologi og forretning er spesielt spennende opp mot etablert næringsliv, hvor vi kommer inn som en forlenget gründerarm for å drive brukernær innovasjon og rask verdiskapning, sier Achour.

Reodor sin satsing rundt innovasjon helt eller delvis på utsiden av virksomhetenes kjerne henger sammen med en voksende trend i norsk næringsliv. I løpet av det siste året har selskaper som DNB, Møller Gruppen, Bertel O. Steen, Tine, AF Gruppen, Wilhelmsen og Orkla alle etablert nye avdelinger eller selskaper for innovasjon. Knut Harald Ollendorff, CCO i Feiring Bruk, har pågående prosjekter med Reodor, og mener trenden kan tyde på en større mental omstilling i norsk næringsliv.

– Der selskaper tidligere har fokusert på forskning og utvikling innen sin kjernevirksomhet, virker det nå som at flere ser verdien av å bruke deres infrastruktur og tilgang på data til å lage løsninger som kan skape verdi på tvers av aktører og bransjer - og ikke minst gi selskapet nye bein å stå på. Å komme frem til slike løsninger krever en bred forståelse av brukerbehov og verktøy for innovasjon, og et perspektiv som er løsrevet fra virksomhetenes kortsiktige resultater. For oss har Reodor bidratt med nettopp dette, sier Ollendorff.

Bare begynnelsen

Selskapene Reodor er involvert i er alle i forskjellige faser; Playfinity, Folk, Charge og Lokal er i markedet med dedikerte gründere ved roret, mens innovasjonsprosjektene med etablerte næringslivsaktører er i utviklingsfasen. Achour påpeker at jobben akkurat har begynt, og at den store bevisførselen vil ligge i det som skjer fremover på disse prosjektene.

– Å komme opp med nye konsepter, produkter og tjenester er bare en brøkdel av jobben. Vi har et sterkt resultatfokus og et mål om å være best på markedsrealisering av innovasjon, så for brorparten av prosjektene vi har satt i gang er det først nå jobben virkelig begynner. Produktene skal utvikles, selskapene skal ta en posisjon i sine respektive markeder, og organisasjonene skal bygges. Det blir ingen enkel jobb, men vi står med ermene brettet opp og har god tro på at vi sammen med nettverket og partnerne vi samarbeider med skal kunne bidra til å skape godt med verdier i norsk og internasjonalt næringsliv i årene som kommer, sier Achour.

Utspring fra Trigger

– Vi gleder oss til fortsettelsen og til å se hva vi kan få til sammen med Reodor og kundene våre.

Reodor spant ut av Trigger høsten 2017, da under navnet Trigger X. Trigger-gründer Preben Carlsen var sentral i etableringsfasen og selskapet ledes i dag av Achour, som har vært med siden tiden i Trigger. Den første kimen til Reodor sin eksistens så dagens lys da Trigger høsten 2016 etablerte en egen akselerator for å utforske innovasjon, teknologi og forretningsutvikling som nye fagområder. I løpet av året som fulgte styrket Trigger satsingen på akseleratoren og antall ansatte i avdelingen økte gradvis. Etter hvert som satsingen skjøt fart ble det tydelig at både konseptet, forretningsmodellen og teknologiverktøyene som begynte å ta form i akseleratoren måtte få stå på egne bein for å ta ut sitt fulle potensial. Ett år senere ser daglig leder i Trigger Oslo, Bente Kvam Kristoffersen, lyst på fremtiden for Reodor.

– Teamet i Reodor representerer kompetanse og erfaring innen alle elementene vi mener er nødvendige for realisering av innovasjon; teknologi, design, kommersialisering, prosess og strategi. En mer perfekt match kunne vi bare drømt om, og nå gleder vi oss bare til fortsettelsen og til å se hva vi kan få til sammen med Reodor og kundene våre, avslutter Kvam Kristoffersen.