VR-filmen du vil ut av

Nordmenn drikker mye mer alkohol om sommeren enn ellers. Sammen med AV-OG-TIL ville vi minne om at ferien skal være hyggelig for alle, ved å la oss voksne føle hvordan det er å være barn når voksne drikker for mye.

AV-OG-TIL sitt arbeid er å sette klokt alkovett på dagsorden og bevisstgjøre folk når man skal stoppe å drikke, ikke bare hvilke situasjoner der det ikke passer å drikke. De fleste blant oss føler de har kontroll på egen drikkesituasjon og ser på problemsiden av alkohol som noe som gjelder andre enn dem selv. Derfor er kommunikasjon rundt alkovett en svært vanskelig og krevende balanseøvelse. AV-OG-TIL sier ikke at alle skal korke flaska, men ønsker å oppfordre voksne til å reflektere over hvor mye de drikker.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/
Bakomfilmen.

Bruken av VR ga oss en helt ny mulighet for historiefortelling og et sterkt virkemiddel: empati

Vi tok tak i en viktig drikkesituasjon der de voksne har lett for å glemme at det er barn tilstede, nemlig sommerferien. Ikke bare er dette en situasjon der vi voksne opplever å fortjene alkoholen, men det er også en situasjon der barna er ekstra sårbare. De er sammen med foreldrene sine, og har ingen steder å rømme dersom det dukker opp ubehagelige situasjoner.

Vi ønsket å ta barnas perspektiv og ville virkelig sørge for at de voksne skulle kjenne på hvordan det var å være barn. For å få best gjennomslag måtte vi finne en balanse mellom gjenkjennelig og ubehagelig nok til at man ser situasjonen som et problem. Derfor Iaget vi en 3 minutters VR-film der fikk man oppleve, og føle på kroppen, hvordan det er å være et barn rundt et middagsbord der det drikkes for mye. Bruken av VR for å formidle hvordan det virkelig oppleves, ga oss en helt ny mulighet for historiefortelling og et sterkt virkemiddel: empati.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/
VR-filmen du vil ut av.

Kampanjen oppnådde sterke resultater, spesielt i sosiale medier, der VR-filmen og ”bakomfilmen” ble vist over 3 millioner ganger. Det redaksjonelle arbeidet genererte over 100 medieoppslag. Men de viktigste resultatene av alle: 44% nordmenn sier at kampanjen kan bidra til å endre egne alkoholvaner sammen med barn, og 17% sier at den har hatt innvirkning på egen drikking med barn tilstede.

I samarbeid med One Big Happy Family og Nice One.