Kampen om tiden

Reduserte køtiden på Norges mest trafikkerte vei med 30 prosent.

NAF gjennomførte tidenes trafikkeksperiment og reduserte køtiden på Norges mest trafikkerte veistrekning, E18 inn til Oslo, med hele 30 prosent – midt i rushtiden.

NAF ønsket å reposisjonere seg fra å være en bilistorganisasjon til en interesseorganisasjon for alle trafikanter. Første skritt på veien var å agendasette de sammensatte samferdselsutfordringene Norge står overfor, for deretter å bevise at den viktigste løsningen krever en felles innsats fra både myndigheter, næringsliv, organisasjonsliv, det offentlige og befolkningen selv.

Tall fra NAF viser at 6 av 10 norske foreldre opplever tidsklemma – og at altfor mange bruker unødvendig mye tid i kø til og fra jobb. For å engasjere folk i samferdselsdebatten bestemte vi oss derfor for å synliggjøre hvor viktig effektive transportløsninger i hverdagen er for å få hverdagslogistikken til å gå opp. Derfor lanserte vi Kampen om Tiden, et prosjekt som skulle løfte samtalene om samferdsel og transport opp fra asfalten og inn i vanlige folks liv.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/
Klikk her for å se casefilm av prosjektet.

Vi tok i bruk et bredt spekter av virkemidler for å skape oppmerksomhet og engasjement.

Kampen om tiden skulle vise at samferdsel egentlig handler om å finne gode løsninger for å få hverdagslogistikken til å gå opp for folk flest. Derfor ville vi skape Årets beste hverdag – dagen hvor bilkøen til og fra jobb ikke skulle ødelegge for flyten i hverdagen.

Vi tok i bruk et bredt spekter av virkemidler for å skape oppmerksomhet og engasjement rundt prosjektet. Et av de viktigste grepene var involveringen av vitenskapsformidler, Andreas Wahl, som gjennom engasjerende bruk av video forklarte hvordan tiden forsvinner i hverdagslogistikken hjemme og når man står i kø på vei til og fra jobb. Sammen med dyktige filmskapere i Bacon og nettsideutviklere hos Good Morning skapte vi et lekent digitalt univers med flere interaktive filmer.

Når vi hadde forklart problemet handlet mye om å etablere en sterk allianse med andre aktører som kunne bidra til å skape Årets beste hverdag. Og nesten alle som ble spurt stilte opp. IKEA Slependen bidro med parkeringsplasser til innfartsparkering på Årets beste hverdag, NSB økte kapasiteten på tog med 2000 plasser fra Drammen via Asker inn til Oslo, Ruter doblet antall bussavganger inn til byen, Telenor oppfordret alle ansatte til å starte tidligere eller senere på jobb og Microsoft stengte hovedkontoret sitt den 22.september slik at flest mulig skulle jobbe hjemmefra. Videre deltok både NHO og SmartCity Bærum gjennom å oppfordre resten av næringslivet og kommunene til å tilrettelegge for fleksibel arbeidstid og alternative transportløsninger. Det historiske samarbeidet ble en viktig sukessfaktor for å fjerne køen under årets beste hverdag, men det bidro også stort i den viktigste jobben av alle, nemlig å gi mennesker tiden tilbake i hverdagen.

Prosjektet ble et bevis på at det er mulig å løse samferdselsutfordringen, så lenge alle gode krefter bidrar.

Etter å ha jobbet målrettet for å skape engasjement og debatt i forkant av Årets beste hverdag, var nervene i høyspenn når dagen endelig kom. Ville NAF og samarbeidspartnere klare å redusere køen eller var det en tapt sak? Til tross for regn og gråvær viste det seg raskt at køen ble redusert og de endelige tallene fastslo til slutt en reduksjon i køtiden på hele 30 prosent. Dermed ble Årets beste hverdag et bevis på at det er mulig å løse samferdselsutfordringen, så lenge alle gode krefter bidrar, men det ble også et bevis på at NAF står ved sitt kundeløfte; ”Din sak er vår sak”.

Omtale og resultater i etterkant av prosjektet tyder også på stor suksess. Kampen om tiden og trafikkeksperimentet har blitt en av de mest omtalte samferdselssakene i Norge i år. Dette gav utslag i en tydelig holdningsendring; Blant annet sier halvparten av befolkningen (50%) i Oslo og Akershus sier de har lært mer om hvilke løsninger som kan implementeres for å redusere kø på norske veier, mens 1 av 4 nordmenn (26%) sier de vil endre transportvanene sine i etterkant av kampanjen. Gjennom bred dekning i media fikk vi satt transportløsninger og hverdagslogistikk på dagsorden både politisk og i norsk offentlighet. Vi fikk også tydeliggjort NAF som en sentral traffikantorganisasjon blant folk flest.

Takk til samarbeidspartnere: Good Morning og Bacon.