Strategien som er for viktig for skuffen

Strategien som er for viktig for skuffen

En strategi som bare havner i en skuff er derimot ikke mye verdt. Så da Innovasjon Norge utviklet den nye strategien for norsk reiseliv, gjorde vi det bokstavelig talt umulig å plassere dokumentet i skuffen.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/
Se casefilmen.

Oppgaven og innsikten

Pandemien har rammet det norske reiselivet hardt. Innovasjon Norge har derfor utviklet en ny strategi for å sikre gjenoppretting og videreutvikling av denne viktige bransjen. Oppgaven vår var å forene turist- og reiselivsnæringen med den nye strategien, og få den norske regjeringen til å anerkjenne og støtte strategien politisk og økonomisk. Sist, men ikke minst skulle vi kommunisere for offentligheten at reiselivsnæringen er viktig og må prioriteres.

Løsningen

Vi gjorde det bokstavelig talt umulig å plassere dokumentet i skuffen. Vårt skuffesikre dokument reiste land og strand rundt og besøkte en mengde aktører vi måtte ha med oss for å lykkes. Aktørene mobiliserte og hjalp til med å forklare publikum hvorfor strategien er for viktig for skuffen, noe som ble fanget opp og dekket av media underveis.

Filmer, bilder og offentlige appeller ble delt på sosiale medier med hashtagen #forviktigforskuffen. Slik ble «for viktig for skuffen» et opprop fra næringen om å ta strategien på alvor. Et budskap som til slutt nådde politikerne og ble tatt i bruk på Stortinget, for å få gjennomslag for strategien.

Resultatene

  • Massiv støtte og mobilisering i reiselivet.
  • Presseomtale over hele Norge som forklarte offentligheten hvorfor strategien er viktig.
  • Offentlig oppmerksomhet og støtte ga oss politisk innflytelse når statsbudsjettet ble forhandlet.