Start hjemme

Etablerte klimamål for norske hjem

Sammen med forskningsmiljøer fra NTNU og Asplan Viak satte IKEA et eget klimamål for norske hjem.

IKEA trapper stadig opp satsningen på bærekraft og skal blant annet være energiuavhengige innen 2020. Nye materialvalg og produksjonsmetoder skal redusere belastningen på miljøet, samtidig som kvalitetsforbedringer gjør at produktene varer mye lengre enn prisen kan gi inntrykk av.

Vi vet at bærekraft kan være en av de største barrierene for forbrukere å velge IKEA i dag. Samtidig er bærekraft og miljø i økende grad blitt viktig for målgruppen. Dessverre er det mange som tenker at de må endre livsstilen sin drastisk for å leve et bærekraftig liv, og selv om de gjør dette vil tiltakene deres ha begrenset effekt i det store og hele. Dette kan lede til frustrasjon og følelsen av at det man gjør ikke nytter. Denne innsikten ville vi ta tak i, og gjøre noe med.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/
Her kan du se casefilmen om prosjektet.

Vi utviklet en oppskrift på hvordan hjemmets klimamål kan nås med enkle grep.

Ved å sette individet i sentrum for all etterspørsel har klimaforskere klart å spore hele 40 prosent av Norges utslipp til valg vi tar i hjemmet. For at vi skal klare å nå FNs togradersmål beregnet forskerne at utslipp fra hjem må kuttes med 25 prosent innen 2020. Dette ble Hjemmets klimamål.

Med utgangspunkt i IKEAs hjeminnredningsløsninger ble det utviklet en steg-for-steg-oppskrift på hvordan hjemmets klimamål kan nås med relativt enkle grep. Den faktiske effekten av tiltakene ble målt med en banebrytende, ny klimakalkulator utviklet av det norske gründerselskapet Ducky.

For å demonstrere løsningene i praksis ble det rekruttert en vanlig familie blant IKEAs kunder. Hjemmet til familien Styrmansen ble forsøkslaboratorium der alle tiltak som ble gjort for å redusere utslippene ble dokumentert. Deretter ble resten av befolkningen oppfordret til å gjøre det samme.

Mer enn 3000 familier deltok, og flere nådde målet om 25 % reduksjon i utslippene.

Kampanjen har gitt gode resultater. I løpet perioden deltok mer enn 3000 familier på forsøket, hvorav flere nådde målet om 25 prosent reduksjon i utslippene. En undersøkelse gjennomført TNS Gallup og analysert av M-Brain, viser at andelen i IKEAs målgruppe som anser IKEA som et bærekraftig selskap har økt med 12 prosent (fra 50 til 62 prosent). Andelen som sier at IKEA hjelper dem å ta bærekraftige valg i hjemmet har økt med 13 prosent og andelen som vil anbefale bærekraftige løsninger hos IKEA har økt med hele 15 prosent.