Skolekravet

I anledning tiårsjubileet for bind- og tampongavtalen tok KIWI kampen for gratis bind og tamponger i norske skoler. Skolekravet fikk hele Norge til å snakke om mensen, og har bidratt til en bedre skolehverdag for jenter.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/

Oppgave og innsikt

KIWI har alltid vært opptatt av å kjempe kundenes sak. De har tidligere kuttet momsen på frukt og grønt, og i 2022 var det ti år siden kjeden lanserte bind- og tampongavtalen. Det skulle markeres.

En landsomfattende undersøkelse gjennomført på oppdrag fra KIWI viste hvordan mangel på bind og tamponger går ut over skolehverdagen. Hele 77 prosent av jenter mellom 16-24 år svarte at de har opplevd ubehagelige situasjoner og flere gruer seg til å gå på skolen når de har mensen.

Nå ville KIWI ta kampen for gratis bind og tamponger på skolen. De skulle bruke sin posisjon til å skape endringer for at alle skal kunne føle seg trygge på skolen.

Gjennomføring

KIWI lanserte derfor Skolekravet – et krav til myndighetene om gratis bind og tamponger på norske skoler. De oppfordret unge til å fortelle sine historier og samlet disse på nettsidene til Skolekravet. Her ble personlige historier delt om det å få mensen på skolen uten tilgang til gratis sanitetsprodukter. Flere av historiene ble illustrert og delt videre i sosiale medier.

Alle historiene fra Skolekravet.no ble samlet i en bok som er overlevert til politikere på Stortinget og lokalt ute i distriktene. Boken med historiene tilsvarer nesten 4000 underskrifter som politikerne nå må ta stilling til. Saken fikk støtte fra Norsk Studentunion, UNICEF, helsesykepleiere, psykologer og lærere.

Kampen for gratis bind og tamponger i norske skoler fortsetter til KIWI har fått gjennomslag for Skolekravet på alle offentlige skoler og studier i hele landet.

Resultat

Nesten 4000 personlige historier ble delt gjennom Skolekravet.

Temaet trigget pressens interesse, og genererte over 200 pressesaker i form av debatt på NRK, nasjonale og lokale oppslag samt kronikker.

Siden aksjonen ble startet, har både fylkeskommunene Vestland, Viken og Nordland vedtatt gratis bind og tamponger for elever i videregående skole. Samtidig er et prøveprosjekt i gang i Viken.KIWI viser med Skolekravet at det er mulig for en kommersiell aktør å gjøre en forskjell. Målinger gjennomført viser økt preferanse for KIWI og da spesielt blant unge kvinner – en viktig målgruppe for en aktør som KIWI.