Project Guideline

Å løpe fritt er noe mange tar for gitt, men det er ikke alle forunt. Det er noe de færreste kan gjøre på egen hånd dersom man er svaksynt eller blind. Ny teknologi kan imidlertid åpne dører for mer frihet og selvstendighet, og vi hjalp Google med å fasilitere Norges første test av en helt ny teknologi i samarbeid med verdens raskeste paralympiske løper og Norges Blindeforbund.

Bakgrunn

I dag lever mer enn 320 000 mennesker i Norge med synshemming, hvorav omtrent 9 300 er blinde, ifølge tall fra Norges Blindeforbund. De er i dag stort sett avhengig av ledsager for å kunne løpe, og få har kjent på følelsen av å løpe fritt.

Siden 2021 har Google arbeidet med å utforske hvordan kunstig intelligens kan gjøre det mulig for blinde og svaksynte å oppleve denne formen for frihet som de aldri har opplevd før. Det har resultert i ‘Project Guideline’, et forskningsprosjekt i tidlig fase som bruker kunstig intelligens for å veilede synshemmede langs en ledelinje. Den nye teknologien hjelper personer med å navigere fritt og trygt på ukjente steder kun ved hjelp av en smarttelefon og lydsignaler på øret.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/

Løsning

På veien mot å gjøre denne teknologien tilgjengelig for alle, er Google avhengig av å samarbeide med alliansepartnere og gjennomføre felttester for å samle verdifulle tilbakemeldinger til den videre utviklingen. Teknologien baserer seg også på fungerende ledelinjer i samfunnet, noe som fordrer et løft for universell utforming. Vi hjalp Google med å bringe teknologien til Norge og løfte tematikken på dagsordenen.

I samarbeid med Norges raskeste paralympiske løper, Salum Kashafali, og Norges Blindeforbund arrangerte vi Norges første test av teknologien i Oslo. Gjennom en hel dag fikk Salum og flere løpere av Blindeforbundet ta aktivt i bruk teknologien, og forsøke seg på alt fra å gå til å løpe ved hjelp av Googles teknologi. Vi inviterte pressen til å delta under testingen og la til rette for intervjuer for å løfte samtalen rundt bevegelsesfrihet for svaksynte, den avgjørende rollen kunstig intelligens kan spille og behovet for forbedret universell utforming av samfunnet.

Resultat

Testen her i Norge bringer Google et skritt nærmere målet om å tilby banebrytende teknologi som gir frihet og selvstendighet til flere. Gjennom et godt samarbeid med alliansepartnere og relevante stemmer skapte testen stort engasjement rundt mulighetene som teknologien åpner for, både i sosiale medier og redaksjonelle medier.