Nordic Valley

Hvordan fusjonerer man to selskaper med 650 ansatte fra fire ulike land, samtidig som man bygger en felles kultur og visjon? Vi lanserte Nordic Valley – en motvekt til big tech-selskaper, med nordiske verdier som fundament.

Bakgrunn

I 2022 skulle Vipps og MobilePay (VMP) fusjoneres – to selskaper med sterke merkevarer, hver sin identitet, kultur og unike sammensetning av ansatte. Målet med sammenslåingen var å skape et nordisk tech-selskap med ambisjoner om å bli et av de mest kundeorienterte selskapene i verden. For å klare det, var det forretningskritisk å bygge en ny kultur med felles visjon, verdier og way of work. Problemet? Selskapene kunne ikke begynne å jobbe sammen før EU godkjente fusjonen.

Strategi

Mens vi ventet på at arbeidet kunne begynne, gjennomførte vi en intern undersøkelse der vi målte de ansattes forventninger til det nye selskapet. Undersøkelsen fokuserte på å kartlegge felles verdier, motivasjon og troen på sammenslåingen. I en bransje dominert av utenlandske big tech-selskaper, ønsket vi å finne ut av hvordan vi kunne bygge en kultur som kan vinne konkurransen om de beste hodene, og dermed bli et ledende tech-selskap i verden.

Underveis i arbeidet med undersøkelsen fant vi ut at de ansatte trengte å bli trygget – både på at hver eneste av de 650 ansatte sin stemme skulle bli hørt og på at det fusjonerte selskapet ville ha en felles retning. Derfor så vi til konkurrentene over Atlanterhavet for inspirasjon, men fant fort ut at det er lite forenlig med verdiene til Vipps MobilePays egne ansatte. Undersøkelsen viste nemlig at felles for alle 650 ansatte var en tro på nordiske verdier. De trodde på balansen mellom profitt, miljø og samfunn der ansattes rettigheter står sentralt.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/

Løsning

Løsningen ble å lansere Nordic Valley – en motvekt til Silicon Valley der nordiske verdier blir Vipps MobilePays fremste konkurransekraft. Nordic Valley er ikke et produkt eller et sted. Det er en tankegang og visjon basert på den nordiske modellen som fremmer likhet, velferd, åpenhet, tillit, deltakelse og samarbeid.

Konseptet ble en plattform som trygget de ansatte på at retningen selskapet skulle ta, ville være forenlig med hva de selv trodde på. Så, i november 2022, kom endelig godkjenningen av fusjonen.

Dermed kunne arbeidet med å definere ny visjon og felles verdier sammen med de ansatte begynne. Basert på svarene fra undersøkelsen, ble nye verdiforslag jobbet ut sentralt. Etterpå, i klassisk, nordisk-demokratisk ånd, lot vi de ansatte stemme over hva de nye verdiene skulle være. Målet var å lansere de nye verdiene til Vipps MobilePay samtidig med at man samlet alle fysisk for første gang.

Med inspirasjon fra Nordic Valley ble alle ansatte invitert til eventet North by North (NxN). En egen lanseringsfestival for Vipps MobilePay der ny visjon, verdier og way of work skulle bli presentert for første gang. NxN var inspirert av verdens største tech-festival South by Southwest, men gjennomført på den nordiske måten.

I tiden opp mot festivalen ble resultatene og funnene fra den interne undersøkelsen selve navet i den første interne kampanjen i det fusjonerte selskapet. Undersøkelsen ga oss svar på hvilke nordiske verdier som forener oss og som dermed samler de 650 ansatte i det nye selskapet. Undersøkelsen ble knagger i det interne arbeidet med å engasjere og involvere de ansatte. Den nordiske modellen med åpenhet og demokorati, flat struktur og good tech der verdier rundt mennesker og samfunn sto sentralt. Gjennom interne kanaler og en egen redaksjon som overvåket engasjementet, publiserte vi historier og produserte redaksjonelle saker. Vi presenterte ansatte gjennom videoer og podcaster.

Alt vi gjorde ledet opp til selve eventet North by North i Gøteborg.

Resultat

NxN varte over tre dager og alle ansatte i VMP deltok. Samtidig som vi fikk vist frem den nye organisasjonen og ny selskapsstrategi, ble de nye verdiene presentert for alle 650 ansatte til vill jubel:
#NoWorries, #OneTeam og #KeepItSimple.

Etter eventet ble alle ansatte spurt om hva de syntes om den nye retningen, og resultatene snakker for seg selv:
(Høyest score = 5 poeng).

  • Fornøyd med NxN: 4,67
  • Føle seg inspirert etter NxN: 4,45
  • Forståelse for nye verdier: 4,5
  • Tror på way of work: 3,85
  • Ny strategi gir klar retning: 3,95

Nordic Valley og North by North er nå etablerte konsepter i Vipps MobilePay, og vil fremover påvirke arbeidet i alt fra kultur, way of work, produktutvikling og rekruttering.