Lærepenger

Skal lære norske barn verdien av penger

Norge er ett av verdens rikeste land. Paradoksalt nok har rikdommen vår ført til at vi har glemt verdien av penger. Det ville DNB gjøre noe med.

DNB har som Norges største bank med 2,1 millioner personkunder et særlig samfunnsansvar. De siste årene har DNB vært vitne til en utvikling som bekymrer. Nordmenn opparbeider stadig høyere kredittkortgjeld og de sliter med å betale den tilbake. Særlig bekymringsfullt er det at ungdommer har en samlet forfalt inkassogjeld på hele 1 milliard kroner. Det ville ikke DNB lenger sitte stille å se på. For å synliggjøre at DNB er langt mer enn en produktleverandør bestemte de seg derfor for å ta ansvar for samfunnsutviklingen og gå foran i arbeidet med å få privatøkonomi på pensum i skoleverket. På den måten ville DNB bevise at de mener alvor når de sier at de er tilstede for kundene sine, hver dag når det gjelder som mest.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/
Se casefilmen om Lærepenger.

Vi hadde en hypotese om at mennesker i land med dårligere økonomi enn Norge har mer kunnskap om privatøkonomi enn oss. Vi gjennomførte en undersøkelse i 20 europeiske land som bekreftet hypotesen. Sverige, Polen og Spania utmerket seg som spesielt gode på privatøkonomi.

Vår løsning var at norske skolebarn skulle få lære verdien av penger fra spanske, svenske og polske barn. Ved å ta i bruk digitale medier ville vi la norske barn bli kjent med barn i en annen økonomisk virkelighet, og på den måten la barna selv utveksle privatøkonomisk kunnskap og forståelse med barn som får mer ut av pengene enn hva de selv gjør.

370 skoler meldte seg på Lærepenger i 2015, noe som tilsvarer 31.658 skolebarn.

Møtet mellom flere barn, kulturer og økonomiske virkeligheter la grunnlaget for et helt nytt læringsverktøy som fikk navnet Lærepenger – et verktøy som skal la barna få lære om alt fra hvor pengene kommer fra til hvordan de skal prioritere og spare bedre. Gjennom læringsverktøyet gir DNB norske barn og deres foreldre praktisk læring, inspirasjon og kunnskap fra ekte mennesker i andre kulturer slik at de blir mer bevisst på verdien av en sunn privatøkonomi.

Vi lanserte prosjektet gjennom en rekrutteringskampanje som vi rettet mot relevante befolkningsgrupper i Norge som kom fra både Sverige, Polen og Spania – de landene vi skulle hente våre læremestere fra. Vi lanserte samtidig DNBs politiske ambisjon om at privatøkonomi må inn på læreplanen og gikk i dialog med flere politiske aktører. Deretter jobbet vi målrettet for å få med flest mulig skoler til å ta i bruk Lærepenger i undervisningen, og 370 skoler hadde meldt seg på høsten 2015.

Lærepenger er et langsiktig prosjekt som kommer til å fortsette frem til politikerne har forstått hvorfor det er viktig at privatøkonomi må inn i læreplanen i norsk skole. Frem til da vil DNB, i samarbeid med Røde Kors, sørge for å tilrettelegge for at alle barn skal få mulighet til å tilegne seg grunnleggende kunnskap om privatøkonomi. I 2015 har som nevnt hele 370 skoler meldt seg på Lærepenger, noe som tilsvarer 31 658 skolebarn. Lærepenger har gitt oss nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og bare i Norge har den frem til nå generert over 430 medieoppslag. Det beste av alt er at omverden verdsetter initiativet til DNB så høyt at DNBs omdømmescore i 3. kvartal 2015 ble den beste noen gang.