Barns digitale rettigheter

Slik satte vi behovet for økt digitalisering i skolen på agendaen

For å ruste alle norske skoleelever for en digital fremtid tok Atea initiativ til ”Barns digitale rettigheter”.

Atea er Nordens største leverandør av IT infrastruktur. Selskapet har hatt utfordringer med synlighet i egen bransje, men også lav kjennskap til merkevaren generelt i resten av samfunnet. Som en del av et langsiktig kommunikasjonsløp for å posisjonere Atea, og for å agendasette behovet for økt digitalisering i skolen, utviklet vi derfor Barns digitale rettigheter.

Vi vet at innen kort tid vil digital kompetanse i yrkeslivet ikke lenger være et konkurransefortrinn, men en ren nødvendighet. En landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Respons Analyse kunne fortelle oss at 1 av 2 elever i barneskolen bruker i dag datamaskin eller nettbrett i undervisningen 1-2 ganger i uken, og hele 16 prosent bare et par ganger i måneden. 2 av 3 foreldre med barn på skolen ser behovet for at det innføres digitale rettigheter for barn.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/
Barns digital rettigheter

Atea tok initiativ til å utvikle åtte grunnleggende rettigheter som bør gjelde for alle norske elever.

Med dette som bakgrunn tok Atea initiativ til å utvikle åtte grunnleggende rettigheter som bør gjelde for alle norske elever og ligge til grunn for ambisjonen om å gjøre norsk skole til verdens beste. Hensikten med Barns digitale rettigheter er å sørge for at hvert enkelt barn i den norske skolen skal få de samme forutsetningene for bruk av digitale verktøy.

Rettighetene er utviklet på barnas premisser, og er like ambisiøse som de er gjennomførbare. Barn fra Teglverket skole har selv vært med å utvikle rettighetene, sammen med flere av Ateas forretningspartnere.

Vi lanserte rettighetene for første gang på Arendalsuken 2017. Kampanjen ble godt mottatt av målgruppen og oppnådde gode resultater. Innholdet fra undersøkelsen ble dekket av både nasjonale og lokale medier, i tillegg til at vi fikk god spredning av innholdet i sosiale medier.

Kampanjen fikk i gang en diskusjon om tematikken både i relevante fagmedier og på politiske møteplasser.Barns digitale rettigheter støttes av IKT Norge, Oslo EdTech Cluster, Norway Makers, Apple, HP, Logitech, Lenovo, Dell EMC og Cisco, Teglverket skole og Microsoft.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/
Gullkorn fra elever

Barns digitale rettigheter

  1. Alle barn har rett til å lære seg koding på skolen – det nye språket som barn må beherske for ikke å bli digitale analfabeter i fremtiden.
  2. Alle barn har rett til verktøy som sikrer et undervisningsopplegg tilpasset barns nivå og måte å lære på.
  3. Alle barn har rett til en utdanning som forbereder dem på et arbeidsliv i et stadig mer automatisert samfunn.
  4. Alle barn har rett til å lære digitale ferdigheter som legger til rette for deltagelse i en digitalisert hverdag.
  5. Alle barn har rett til opplæring i trygg og fornuftig bruk av teknologi.
  6. Alle barn har rett til å bli undervist av lærere som til enhver tid har oppdatert teknologisk kunnskap og kompetanse.
  7. Alle barn har rett til undervisning i et miljø der teknologi benyttes for å fremme samarbeid og samspill.
  8. Alle barn har rett til å få påvirke hvilke digitales verktøy som benyttes i undervisningen.