Åpen bar og bamseklubb

Åpen bar og bamseklubb

Reiseoperatørene tilrettelegger for at man kan drikke 24/7 på all inclusive hoteller i syden – med barn tilstede. Er det egentlig greit? Alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL synes ikke det, og ga oss noe å engasjere oss i denne sommeren.

Nordmenn drikker mer i sommerferien enn ellers i året. Barna opplever atferdsendringer mye tidligere enn foreldrene selv, og på ferie i utlandet, uten sitt vante miljø og trygge rammer, er barna ekstra sårbare. På tross av utfordringene legger flere reiseoperatører nærmest til rette for et økt alkoholkonsum nært barn i ferien. Dette gjelder alt fra all inclusive-alkoholtilbud og infrastruktur, med bar og lekeplass side ved side, til snikpromotering av drikkevarer i annonseringen av reisene. Prisen for de voksnes alkoholkonsum er det barna som betaler. Vi ville rette søkelyset mot denne uheldige virkeligheten.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/
Se casefilmen her.

Vi utfordret en bransje som legitimerer og tilrettelegger for alkoholkonsum nært barn, i syden. Vi fortalte historien fra en sydenbamses perspektiv der bamsen blir barnets viktigste omsorgsperson mens foreldrene tar for seg i baren... I kjølvannet av hovedfilmen laget vi en bakomfilm med utvalgte sannhetsvitner, for å virkelig bekrefte problemet. Gjennom både hoved- og bakomfilmen ga vi en stemme til de tause vitnene, for å få foreldrene selv til å tenke seg om og stoppe i tide. Filmene ble støttet opp av et redaksjonelt løp der vi med hjelp av resultatene fra en fersk befolkningsundersøkelse satte tematikken i mediene med kronikker, innlegg og debatt. I forkant inviterte vi også de store reiseoperatørene til å ta sin del av

32 prosent sier at kampanjen har hatt innvirkning på eget drikkemønster.

Filmene ble både delt og sett gjennom sommeren og ga oss over 600.000 visninger. Det aller mest gledelige var engasjementet vi skapte i AV-OG-TIL sine sosiale kanaler og ikke minst trafikken vi drev inn til nettsiden deres der folk brukte tid på gode artikler og perspektiv inn mot tematikken. Det var stor deltakelse i diskusjonen, og mange som aktivt støttet AV-OG-TIL i arbeidet med å gjøre noe med problemet. Mediene fant også tematikken interessant og viktig, og med over godt over 100 medieoppslag fikk vi manges oppmerksomhet rett i forkant av fellesferien. Dialogen med reiseoperatørene er også opprettet, og én av de tre store er på gang med å ta dialogen med kundene sine om å utøve alkovett. Det er så absolutt et skritt i riktig retning, og en viktig start. Aller viktigst i arbeidet er allikevel å bevisstgjøre foreldrene til å utøve klokt alkovett rundt barn. Posttesten viste oss at vi hadde lyktes med dette bedre enn noen gang tidligere: 32% av kjernemålgruppen sier at kampanjen har hatt innvirkning på eget drikkemønster. Det er all time high mot hva vi vanligvis har oppnådd, og en nesten 50% økning fra tidligere arbeid.

Filmen er produsert av Fantefilm og Kenneth Karlsen. Takk for nydelig samarbeid!

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing a service provided by a third party external to https://www.trigger.no/
Se "bakomfilmen" her.