I september 2010 lanserte Preben Carlsen, Markus Eckbo Endresen, Camilla Kim Kielland og Henrik Guderud Trigger. Med engasjement som idé og brain, heart og guts som verdier, gikk vi i markedet med en metodikk som åpnet for nye løsninger. Vi så aldri på oss selv om et PR-byrå, men ble fort plassert i den boksen av de som hadde behov for å kategorisere virkeligheten i firkanter.

Selv har vi alltid vært mest opptatt av å utvikle løsninger som engasjerer folk på ordentlig. Som skaper resultater som flytter ting i riktig retning. Vi har gjort det ved å sette mennesket i fokus. Levere engasjement som utløses av at vi trigger sterke brukerbehov – ofte ved hjelp av kommunikasjon. Stadig oftere ved hjelp av teknologi. Etter hvert også ved å utvikle nye løsninger, forretningsområder og selskaper som betyr noe for både mennesker og samfunnet.

Menneskelig forståelse har alltid vært i sentrum for våre løsninger. I kombinasjon med evnen til å tenke kreativt og bruke ny teknologi for å levere på menneskelige behov, har vi skapt gode resultater sammen med kundene våre. Det har gjort at vi har fått økt tillit og mer ansvar.

Fra kampanjer til utvikling
Fra å være et byrå som jobbet mest med kampanjer har vi fått flere og flere oppdrag som handler om posisjonering for fremtiden. Derfor har vi jobbet med å finne svar på de store spørsmålene. Vi har fordypet oss i de viktigste endringsdriverne som kommer til å påvirke oss for å forstå hva det er kundene våre skal posisjonere seg for. Vi har erkjent rekkevidden av digitaliseringen, at den kommer til å endre spillereglene, at konkurrentene er nye og at forretningsmodellene blir snudd på hodet. Vi har innsett at engasjerende kommunikasjon ikke er nok når vi skal hjelpe kundene våre med å posisjonere seg for fremtiden. Men vi tror fortsatt det viktigste man kan gjøre er å forstå folk. Levere på sterke menneskelige behov. Utvikle løsninger som engasjerer – på ordentlig.

Derfor har vi bygget videre på vår egen historie, filosofi og erfaring, men jobbet dypere inn i selskaper for å finne svar på hva som skal til for å posisjonere en virksomhet for en ny tid. Det første vi gjorde var å erkjenne viktigheten av å gjøre noe for folk, hvis man skal bety noe for dem. Derfor har vi jobbet mye med problemløsning de siste årene, men heller ikke det er nok for å møte digitaliseringen.

Skal man lykkes må man være i kontinuerlig transformasjon i en tid der endringene kommer fort. Man må organisere seg annerledes, re-tenke forretningsmodellene sine, men man må aldri glemme hvorfor man finnes og hvilket menneskelig behov man faktisk skal levere på.

Derfor har vi fortsatt menneskelig engasjement i kjernen av alt vi gjør. Selv om vi nå har gått fra det omverden kaller for et PR-byrå, til å bli det vi ser på som et helhetlig utviklingsmiljø med over 50 ansatte i Oslo og Stockholm, skal vi hjelpe bedrifter med å ta de grepene som trengs for å posisjonere seg for fremtiden.