Vår ambisjon er å være en katalysator som bidrar til å skape positiv utvikling

Trigger jobber i skjæringspunktet mellom mennesker, virksomheter og samfunnet og tar hensyn til planeten i alt vi gjør. Vi har en sterk ambisjon om å bidra til positiv utvikling – og skal vi lykkes med det er det viktig for oss å jobbe for å leve opp til vår samfunnsrolle som handler om å være en katalysator for positiv utvikling på tvers av alle de ulike delene av vårt eget økosystem.

Mennesker trenger utvikling
Når vi snakker om utvikling av mennesker, så skal vi hjelpe dem med å omstille seg til en ny tid. Ny teknologi krever ny kompetanse. Arbeidslivet endrer seg. Menneskene må gjøre det samme. For å lykkes med å skape utvikling er det avgjørende at menneskene som jobber i en virksomhet er motivert for det.

Dessverre er det ikke alltid slik, faktisk mislykkes hele 70-80 prosent av alle endringsprosesser fordi menneskene i virksomhetene ikke vil være med. Det handler ofte om usikkerhet og mangel på relevant kompetanse. Skal vi lykkes med å utvikle virksomheter, må vi derfor lage nye verktøy som motiverer mennesker til å utvikle seg.

Både ved å sørge for at de forstår alvoret, innser behovet for å ta grep i egen arbeidshverdag, hjelper dem med å lære seg nye ting, men også ved å gjøre endring til noe inspirerende og gøy fremfor farlig og angstfylt. For hvis vi ikke får med menneskene, kommer vi heller ikke til å kunne skape positiv utvikling i selskapet de jobber.

Virksomheter må reposisjonere seg
Med utvikling av virksomheter snakker vi om hvilke grep som må til for å posisjonere en virksomhet for fremtiden. Enten det er en oppstartsbedrift på vei ut i verden, en mellomstor bedrift med ønske om ekspansjon eller et stort konsern som må ta grep for å møte det teknologiske skiftet.

Vi tror på at digitaliseringen kommer til å utfordre virksomheter i alle bransjer. At spillereglene er i ferd med å endres. At det haster å ta grep for å utvikle seg, fordi digitaliseringen fører til store utfordringer for alle som driver en virksomhet, samtidig som den åpner enorme muligheter for de som tar riktige grep for å posisjonere sin virksomhet for fremtiden.

Aldri har det gått raskere å utvikle ny forretning, produkter eller tjenester. Aldri har det vært mulig å nå ut til så mange mennesker. Aldri har forholdene vært bedre tilrettelagt for de som ønsker å spille en viktig rolle i samfunnet.

Vi vil gjøre alt vi kan for å bidra til at virksomheter lykkes med å posisjonere seg for fremtiden. Slik at de styrker sin posisjon ved å gå gjennom en digital transformasjon, fremfor at de blir stående på sidelinjen og ender opp med marginalisering og nedgangstid. Det er det aller viktigste vi kan bidra med i samfunnet, for skal verden løse utfordringene den står foran, er det næringslivet som må komme med løsningene.

Samfunnet trenger nye løsninger
I 2040 er vi dobbelt så mange 80-åringer som i dag. I 2050 bor 70 prosent av verdens befolkning i byer. Vi lever i massemigrasjonens tidsalder. Roboter, kunstig intelligens og automatisering sørger for at flere og flere jobber blir overlatt til maskinene. Norsk økonomi kommer til å bli strammere. Samfunnet står overfor store utfordringer. Løsningene er for få – og har ikke nok kraft. Vi tror sterke allianser, annerledes tenkning og ny teknologi må til for å finne svar.

Selv om vi ikke er flere enn 50 ansatte, så vil vi likevel gjøre det vi kan for å bidra. Derfor vil vi jobbe for å løfte viktige samfunnsproblemer som krever mer omfattende løsninger enn noen enkeltaktører kan stå for alene. Vi vil bidra til å bygge kraftfulle allianser på tvers av offentlige og private virksomheter, gründere og organisasjonsliv for å utvikle bærekraftige løsninger for samfunnet og for virksomhetene som deltar i arbeidet. Slik vil vi bidra til å skape positiv utvikling i samfunnet, noe som på lang sikt er avgjørende for at virksomhetene vi jobber med skal ha et godt klima å drive sin forretning i.

Planeten trenger hjelp
Klimautfordringen krever nye løsninger. Ny teknologi har mange av svarene. Vi alle et ansvar for å ta vare på planeten. I årene som kommer vil det ikke lenger være mulig å drive virksomhet hvis man ikke tar bærekraft på alvor. Miljø og samfunnsansvar er ikke lenger filantropi på siden, det må ligge i kjernen av forretningsmodellen din. Det er først da det blir bærekraftig.

Vi tror på kraften i ny teknologi og det vi er overbevist om at teknologiutviklingen vil spille en stor og viktig rolle i arbeidet med å utvikle løsninger som virkelig monner. Dette arbeidet synes vi er viktig, og derfor jobber vi aktivt med å utvikle prosjekter og nye initiativer som tar i bruk ny teknologi for å finne svar.

Vi ser også at forbrukere, investorer og myndigheter i stadig større grad tar aktive valg for å støtte virksomheter som har bærekraft i kjernen av sin forretningsmodell. Kundene fordi de blir mer og mer bevisst. Investorene fordi det gir avkastning. Myndighetene fordi de er nødt til å belønne bærekraftige initiativer og straffe verstingene hvis de skal være i stand til å levere på internasjonale klimaforpliktelser.

I årene som kommer vil derfor bærekraftige satsinger ikke bare være viktige i det lange løp, men det vil også være et helt avgjørende kortsiktig konkurransefortrinn. Leverer du ikke på det blir du rett og slett valgt bort til fordel for andre som tar det på alvor.