T

I høst ga Mills 4000 matpakker til norske skoleelever

Nyhet

I september 2017 fikk både skoleklasser og familier levert nysmurte matpakker på døren hver morgen. Mills testet en ny måte å sikre sunn skolemat til alle på, og har konkludert med at en nasjonal skolematordning er fullt mulig å få til!

Siden 2015 har Mills jobbet med Matro, et langsiktig prosjekt for å bidra til at folk får et sunnere og mindre komplisert forhold til mat. Selskapet har tidligere tatt for seg problemstillinger knyttet til spiseforstyrrelsen ortoreksi og jobbet på ulike måter for å spre matglede rundt norske matbord. I år ønsket Mills å rette oppmerksomheten mot barn og deres rett til næringsrik mat i løpet av skoledagen. Resultatet ble prøveprosjektet Matpakkelevering fra Mills: en skolematordning der barna fikk sunne og gode matpakker levert hjem eller til skolen.

 

– Norge er et av få land i Europa som ikke har en nasjonal ordning for skolemat i dag, til tross for at en rekke eksempler viser at både trivsel og læringsutbytte øker når alle elevene får mat servert på skolen. Dette ønsket vi å finne en realistisk løsning på, sier kommunikasjonssjef i Mills, Øyvind Vederhus.

 

En undersøkelse Norstat gjennomførte for Mills i mai 2017 viser at norske matpakker ikke er så sunne og næringsrike som de bør være. Hele 51 prosent av norske lærere opplever jevnlig at en eller flere elever er ukonsentrerte fordi de ikke har spist bra nok skolemat.

 

Filmen om Matpakkelevering fra Mills fikk raskt god respons og viste at tematikken engasjerte bredt i målgruppen. Hele 3857 familier og 309 skoler meldte seg på i håp om å få være med i prosjektet. Etter en rekrutteringsprosess ble totalt 100 familier plukket ut til å få gratis matpakker levert hjem til seg hver morgen i september. I tillegg fikk tre skoleklasser fra Gjellerås skole i Skedsmo, Hurrød skole i Fredrikstad og Østensjø skole i Oslo matpakker kjørt direkte til skolen. Mills sin egen ernæringsfysiolog tilpasset menyen til elever på 3.-5. trinn, og sørget for at de hadde riktig sammensetning av næringsstoffer samt tilstrekkelig med frukt og grønt. Nærbakst stod for produksjonen av matpakkene, mens distribusjonen ble tatt hånd om av Morgenlevering.no.

 

Matpakkelevering fra Mills fikk over 40 oppslag i regionale og lokale medier, og bidro til å agendasatte skolematordningen i valgkampen. På egne flater ble det delt oppskrifter og matpakkeinspirasjon, i tillegg til at det ble inngått samarbeid med relevante influencere.

 

Prosjektet pågikk i hele september 2017, og etter å ha levert ut totalt 4000 matpakker til norske familier og skoler har Mills ny og praktisk innsikt om en realistisk løsning for hvordan nasjonal skolematordning kunne ha sett ut.

 

– Denne innsikten ble kokt ned til fire konkrete områder med læringspunkter som ble overlevert til politikere og beslutningstakere med handlingsrom til å ta tak i problematikken på et nasjonalt nivå. Mange ønsker å sikre sunn skolemat til alle. Mills har nå gjennomført en praktisk øvelse som viser at det går an, sier strategisk rådgiver i Trigger, Markus Eckbo Endresen.

 

 

Del: