Tilbakeblikk på Arendalsuka

28.08.2019

Én uke og 30 ulike arrangementer: Hvordan jobber næringsliv, organisasjonsliv og offentlige aktører for å finne konkrete løsninger på de 17 bærekraftsmålene? Her er en liten recap av Bærekraftshuset i Torvgata 7!

Faktiske løsninger

For ganske nøyaktig ett år siden presenterte Trigger en idé for FN-sambandet. «Hva med å lage et eget bærekraftshus under Arendalsuka? FN-sambandet tente umiddelbart på ideen, og vi kom sammen frem til et konsept hvor arrangementene i størst mulig grad skulle ta for seg praktiske og faktiske løsninger på de 17 bærekraftsmålene. Bærekraftshuset skulle også å vise at målene må sees i sammenheng med hverandre – at alt henger sammen med alt.

Vi fant et perfekt lokale – Torvgata 7 – midt i Arendal sentrum, hvor man allerede finner gründere og organisasjoner som har lagt bærekraftsmålene til grunn for det de driver med. Deloitte, DNB, Klimapartnerne og Kollektivtrafikkforeningen hadde allerede booket lokalet til enkelte tidspunkt, men da vi tok kontakt for å presentere vårt konsept var de ikke vonde å be. «Bærekraftshuset i Torvgata 7» var klart til å bli noe mer enn bare en idé!

Rundt 40 organisasjoner, kommersielle virksomheter og offentlige aktører tok del i dette fellesskapet.

Fra statsministeren til forskere

Mandag 12. august sparket vi i gang. Til sammen var det over 30 arrangementer på huset, inkludert arrangementene som var booket inn før vi tok kontakt med Torvgata 7. Rundt 40 organisasjoner, kommersielle virksomheter og offentlige aktører var blant dem som valgte å være en del av dette fellesskapet.

Gjennom uka hadde vi besøk av profilerte gjester som statsminister Erna Solberg, Bjørn Kjos, Kristin Clemet, Rune Bjerke og Kjell Magne Bondevik. Men enda mer interessant var det likevel å få besøk av forskere, fagpersoner, teknologer og dyktige organisasjonsfolk som til de grader ga oss innsikt i konkrete problemstillinger og faktiske løsninger på bærekraftsmålene.

Fullt hus

Alt i alt: Bærekraftshuset i Torvgata 7 var en suksess! For at også de som ikke var fysisk tilstede i Arendal skulle få med seg arrangementene streamet vi mye av det som skjedde.

Arrangementene hadde godt med besøk, der enkelte var fylt til randen, og Facebook-streamingen viste seg å være populær. I den store sammenheng skal vi på ingen måte ikke overdrive betydningen av hva vi har satt sammen i et lite lokale i Arendal sentrum. Likevel håper Trigger og FN-sambandet at vi med huset har bidratt bittelitt for å komme nærmere målene samfunnet har satt seg.

Alt i alt: Bærekraftshuset i Torvgata 7 var en suksess!

Takk til:

Først og fremst må det rettes en stor takk til arrangørene av alle eventene. Det var fantastisk å se de spennende foredragene, debattene, samtalene og underholdningsbidragene! Det er godt å vite at vi i alle fall er over 40 organisasjoner, virksomheter og offentlige aktører som snakker om hvordan de 17 ambisjonene er gjensidig avhengig av hverandre – samtidig som vi peker på de konkrete utfordringene som må løses.

Torvgata 7. For det første er selve initiativet deres så bra at det i seg selv fortjener et hatteløft. Takk for at vi fikk leie lokalene deres, og ikke minst takk for innstillingen deres. Takk for et supert samarbeid, og takk for den frivillige innsatsen som ble nedlagt for at dette skulle gå bra!

Prana Kafé. Ingen over, ingen ved siden. Vi er så imponerte over det dere får til, og absolutt alle som stikker innom dere ender opp som fans. Takk til Ida & Company for den «gruelig god veganske maden»!

Og til slutt dere i FN-sambandet! Takk for at dere med en gang tenkte at dette var en god idé, og takk for et supert samarbeid gjennom hele prosessen. Dere er og blir det det viktigste kommunikasjonshuset i Norge, og dere fortjener å æres mye mer for den jobben dere gjør. Det har vært en super opplevelse å sette i gang dette initiativet sammen med dere!

PS. Til alle dere som lurer på hvordan dette blir til neste år, så blir det helt sikkert noe som heter «Bærekraftshuset i Torvgata 7» i 2020 også. Detaljer følger, men inntil videre kan dere rette spørsmål om 2020 til Gunhild Sletten Gundersen på e-post gunhild@trigger.no. Youtube-kanal med alt av videoer kommer snart, så det er bare å følge med.

Takk for i år, Arendal!