Smart teknologibruk gjør det mulig å surfe på innovasjonskraften til de globale teknologigigantene. Vi hjelper deg opp og i fart.

Teknologikappløpet ruller videre. Gigantene leder an og forspranget til resten av feltet øker. Kun 14 prosent av lederne i Norge er enige eller helt enige i at virksomheten de leder leverer så gode brukeropplevelser at de kan konkurrere med de store internasjonale aktørene. Grunnen er at de fleste norske virksomheter verken har muskler eller innovasjonskompetanse til å henge med i teten.

Vår teknologifilosofi er åpen og handler om å utnytte eksisterende teknologi, fremfor å bygge den opp nedenfra selv. Det gir virksomheten din konkurransekraft til å hevde seg i front i feltet og fleksibilitet til å bytte ut deler av teknologiplattformen i takt med at det utvikles nye løsninger som leverer bedre.

Mikrotjenester: moderne programvare-arkitektur

Mikrotjenestearkitektur er en ny måte å tenke på når det kommer til hvordan man bygger programvare. En mikrotjenestearkitektur består av små, uavhengige tjenester som jobber sammen om å levere en helhet. Mikrotjenestene bygges og opererer uavhengig av hverandre og gir på den måten en løsere kobling, bedre separasjon av ansvarsområder og en mye bedre skalerbarhet enn mer tradisjonelle løsninger. Mikrotjenester kjører normalt som “containere” – en teknologi som har blitt svært populær etter at open-source-løsningen Docker ble lansert for få år siden. Ved å bruke containere kan man effektivt bygge distribuerte systemer som skalerer sømløst og automatisk avhengig av trafikk og belastning. Samtidig binder man seg ikke til en plattform eller sky-leverandør, men kan velge fritt hvor man vil kjøre systemet.

Rask MVP-utvikling

Moderne produktutvikling handler ikke lenger om å ferdigstille et perfekt produkt på laboratoriet, for så å lansere det i markedet. Tvert imot handler det om å få tilbakemeldinger fra brukerne så tidlig som mulig. Derfor fokuserer vi på å utvikle løsninger som kun inkluderer den absolutte kjernefunksjonaliteten i første versjon, for så å forbedre funksjonalitet ofte og effektivt i samarbeid med brukerne.

Trigger Tech hjelper deg med å utvikle enkle, men testbare, MVP-er (Minimum Viable Product) av produktideer på to til fire uker. Dermed kan du med en liten investering få testet brukerbehovet for et produkt, redusere risiko, øke oddsen for suksess og hastigheten i produktutviklingsprosessen.

Plug & Play: Effektiv teknologistrategi

Skal man henge med i teknologikappløpet i dag er det sjelden en god strategi å utvikle sine egne teknologiske løsninger fra bunnen av. Det vil kreve store investeringer til vedlikehold og man vil oppleve utfordringer med å opprettholde den samme innovasjonstakten som de globale teknologiselskapene. Resultatet er at man blir hengende etter.

En moderne teknologistrategi handler derfor ikke om å utvikle sin egen, men om å identifisere den teknologien som allerede er utviklet og sette sammen ulike løsninger som totalt sett vil levere på virksomhetens behov. På den måten kan man kapitalisere på den innovasjonen som allerede foregår internasjonalt, og enkelt bytte ut utdaterte løsninger slik at man sikrer teknologisk konkurransekraft selv om utviklingen går stadig raskere.

Trigger testpanel

Brukertesting har blitt en sentral del av metodikken vi har utviklet i Trigger. Uten brukertilbakemeldinger på et tidlig tidspunkt vil vi miste verdifull innsikt som gjør oss bedre i stand til å gjøre nødvendige justeringer på alt fra strategi og nye distribusjonsformer, til produkter og kommunikasjon så det leverer på brukernes behov.

Derfor har vi utviklet et testpanel med mennesker med ulik demografi, ulike livssituasjoner og verdigrunnlag som vi bruker som testpanel for alt vi utvikler. I dette arbeidet tester vi ofte ulike løsninger for å få tilbakemeldinger på hvilken versjon som fungerer best. Vi bruker testpanelet for å få raske svar gjennom digitale spørreundersøkelser, men også som base for rekruttering av deltakere til fokusgrupper og dybdeintervjuer når vi trenger det.

Gradvis teknologioppgradering

Svært mange virksomheter utnytter ikke potensialet som finnes i ny teknologi i dag. Vi gjennomfører en enkel analyse av effektiviseringspotensialet i en virksomhet og foreslår hvordan virksomheten kan ta i bruk eksisterende teknologi på ulike områder for å effektivisere og optimalisere prosesser som gir små forbedringer i hverdagen til ansatte, kunder og ledere i virksomheten. Deretter gjør vi en prioritering, setter opp og implementerer teknologiløsninger tilpasset virksomhetens behov.

Kontakt oss hvis du vil snakke med oss om Trigger Tech