Vi møter en verden i endring med endringsglad kultur, raske organisasjoner og modige ledere.

I 2011 var de fem største selskapene i verden et teknologiselskap, tre oljeselskap og én bank. I 2017 er alle de fem største teknologiselskap. Når 8 av 10 endringsprosesser mislykkes fordi menneskene i organisasjonen ikke vil endre seg, sier det oss at endring er en forutsetning for å lykkes – da må vi utvikle nye løsninger for at menneskene på alle nivåer i en virksomhet bidrar til å utvikle organisasjonen og virksomheten de jobber for.

Analyse av morgendagens organisasjon

De fleste avdelinger er organisert for å løse sine arbeidsoppgaver ved hjelp av dagens teknologi og i et arbeidsliv som er strukturert rundt gamle modeller. I morgen kommer virkeligheten til å se radikalt annerledes ut. Skal du lykkes med å møte det som kommer er det avgjørende at du tar grep for å utvikle organisasjonen din før det blir smertefullt og vanskelig.

Vi hjelper deg med å definere hvordan morgendagens arbeidsoppgaver kommer til å se ut. Hvordan teknologi kommer til å endre arbeidshverdagen og kravene til ny kompetanse og livslang læring vil øke. Sammen jobber vi frem en modell for hvordan din organisasjon vil se ut i morgen – og vi hjelper deg med å utvikle verktøy og prosesser for å komme dit – steg for steg.

Endringsglad kultur

Skal man lykkes i møtet med fremtiden må man dyrke endringsglede som prinsipp i organisasjonen. De ansatte må forstå at nysgjerrighet er et avgjørende konkurransefortrinn, at man utvikler seg mest som menneske og organisasjon hvis man jobber sammen med folk man ikke kjenner og gjør ting man aldri har prøvd før. Dessverre er det menneskelig å foretrekke det kjente og kjære som gjør arbeidsdagen forutsigbar og hverdagen trygg.

Derfor er det viktig å etablere en kultur for å like endring. For at det er greit å feile, så lenge man prøver skikkelig. At nytenking er bra – ikke skremmende. Vi hjelper deg med å innføre et praktisk drevet kulturprogram som stimulerer endringsglede og skaper bevis på at det fungerer i praksis – som et godt eksempel for de som er mest skeptiske til endring.

Testorganisasjonen

Dagens omstillingsmodell ble funnet opp på 80-tallet, da utviklingen gikk sakte og man kunne bruke lang tid på analyse og implementering av endringer i organisasjonen og virksomheten. I dag løper konkurrentene fra deg hvis du ikke utvikler deg kontinuerlig. Det er krevende, men fullt mulig, hvis man etablerer en metodisk tilnærming til å jobbe i mindre skala for å teste, feile, lære, forbedre, lykkes og til slutt skalere opp de løsningene som gir best effekt i hele organisasjonen. Vi hjelper deg med å etablere en testorganisasjon med tverrfaglig kompetanse som jobber for å løse helt konkrete cases. Organiseringen følges opp med coaching, evalueringer underveis og et program for skalering til hele organisasjonen hvis den fungerer.

Brukerorientert organisering

I dag er de fleste virksomheter organisert rundt interne behov, målsettinger og virkemidler. Resultatet er at altfor mange glemmer å tenke på menneskene de er til for å hjelpe. Enten det er kunder av en kommersiell bedrift eller innbyggere som har behov for hjelp av en offentlig etat, så er situasjonen den samme; virksomheten de ansatte jobber i er organisert rundt sine egne behov – ikke kundenes.

I en tid hvor endringstakten øker radikalt, er behovet for å respondere raskt på tilbakemeldinger og behov hos kundene større enn noen gang. Det lar seg ikke gjøre i de fleste tradisjonelle organisasjoner. Derfor har vi utviklet en ny organisasjonsmodell som er satt opp for å hjelpe de menneskene man er til for å løse sine behov, med kundekontakt, tverrfaglighet og hurtighet som prinsipper. Hvis du leder en organisasjon med utstrakt kundekontakt, er dette et verdifullt verktøy for å lykkes.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan vi jobber med organisasjonsutvikling