Vi hjelper mennesker som er i arbeid med å lære seg det de trenger for å møte det teknologiske skiftet.

Kun 14 prosent av norske ledere er enige i at organisasjonen de leder har riktig kompetanse for å møte den teknologiske revolusjonen vi står overfor. Samtidig sier bare 1 av 4 ansatte at de har noe å bidra med for at virksomheten de jobber i skal være godt forberedt. Behovet for ny kompetanse er altså enormt. Hvis vi skal kunne bidra til å posisjonere virksomheter for fremtiden, må vi også sørge for at de ansatte i virksomheten har riktig kompetanse. Derfor har vi utviklet noen kompetansehevingstilbud som hjelper dine ansatte med å lære seg det de trenger for å kunne skape verdier – også i en ny tid.

Startup-skills

Moderne oppstartsbedrifter er uredde, de lager ny teknologi og tester alt på kundene sine så snart de har utviklet en prototype som gjør det mulig for publikum å forstå grunnverdien av løsningen de jobber med. På den måten holder de et lynraskt tempo og har en helt annen dynamikk enn hva etablerte virksomheter med gamle organisasjonsmodeller og systemer er i stand til å levere. Det fører til at de etablerte virksomhetene havner på etterskudd, og i en tid hvor tid er en avgjørende konkurransekraft må de etablerte virksomhetene ta grep for å utvikle seg.

Startup-skills er et kompetanseutviklingsprogram som kobler etablerte virksomheter med oppstartsbedrifter. Gjennom praktisk arbeid og mentorprogrammer får nøkkelpersoner i de etablerte virksomhetene lære av oppstartene, slik at de forstår hvordan de selv kan ta grep for å tilpasse seg en ny virkelighet.

Effektivisering med Ed-Tech

De fleste virksomheter har utviklet en rekke egne kompetansehevingsprogrammer. Alt fra introduksjonsprogrammer til en virksomhet, til opplæring innen en gitt spisskompetanse og programmer for kultur- og lederutvikling. Det er imidlertid få som har tatt i bruk moderne utdanningsteknologi for å øke effekten av kompetansehevingen internt, noe som gjør at de ikke får maksimal effekt av det kompetansehevings-materialet og -programmene de har utviklet. For å øke effekten tar vi utgangspunkt i eksisterende etterutdanningsmateriell som vi verdiøker ved å ta i bruk eksisterende utdanningsteknologi, som f.eks. Kahoot, Teachmenow, moocs, VR/AR o.l., slik at læringseffekten og -motivasjonen øker blant de ansatte i virksomheten.

Fra driftsleder til endringsleder

I en tid hvor endringstakten øker voldsomt og de etablerte modellene for hvordan man tjener penger, leder og organiserer seg blir utfordret fra alle kanter er lederne viktigere enn noen gang. Situasjonen i dag er imidlertid at de fleste ledere fungerer som driftsledere som har jobbet med å opprettholde og forvalte i en tid hvor alle piler har pekt oppover. Nå er vi på vei inn i en tid hvor endring blir den nye driften. Det stiller helt andre krav til ledelse enn før.

Vi har førstehånds erfaring med hva som kreves av en leder i en tid hvor alt går så fort at det er umulig å henge med. Sammen med Triggers metodikk for virksomhetsutvikling, legger vi vår egen erfaring til grunn når vi gjennomfører individuell ledercoaching og åpne utviklingsprogrammer for ledere som trenger støtte når de skal ta skrittet fra en tradisjonell driftsleder til en moderne endringsleder.

Foredrag og workshops

Trigger har flere anerkjente foredragsholdere blant sine ansatte, og kan tilby en rekke workshops og foredrag innen en rekke temaer. Nedenfor følger en oversikt over noe av det vi kan tilby:

• Posisjonering for fremtiden
• Teknologien som snur opp ned på spillereglene
• Forbrukeratferd i en ny tid – de nye kravene
• Forretningsmodellene som endrer alt
• Fremtidskompetansen du bare «må ha»
• Fra varehandel til relasjonsdrevet butikk
• Hvem er dine nye konkurrenter?
• Status Norge: Slik ligger det an akkurat nå
• Samfunnsposisjonering: Å gå fra produkt- til samfunnsaktør
• Den nye markedsføringen; hva er den egentlig?

Vil du vite mer om vårt kompetansetilbud? Ta kontakt!