Vi akselererer din virksomhet ved å levere på sterke brukerbehov gjennom metodikk som er utviklet for en digital tid.

Kun 1 av 10 nordmenn er enige i at norske virksomheter utvikler produkter som er tilpasset deres personlige preferanser. Det er ikke godt nok, for i en tid hvor brukerbehov endrer seg radikalt, er opplevelsen av å få tilfredsstilt personlige behov en avgjørende konkurransekraft. Skal du lykkes med å posisjonere en virksomhet, merkevare, produkt eller tjeneste i møtet med den nye konkurransesituasjonen trenger du innsikt, metodikk, verktøy og rådgivere som forstår menneskelige behov, men som bruker digitale spilleregler i arbeidet med å levere på dem. Det er derfor vi har etablert Trigger Akselerator.

Stresstest av dine forretningsmodeller

Hvor godt rustet er forretningsmodellen din i møtet med digitaliseringen? Vi utsetter din virksomhet for en stresstest-workshop som gir deg et møte med fremtidens realiteter og raske svar på om den forretningsmodellen du baserer din virksomhet på, er sterk nok til å overleve i morgen.

Stresstesten er spesielt utviklet for ledergrupper, men kan også tilpasses avdelinger, innovasjonsgrupper eller kurs på tvers av virksomheter i samme bransje. For eksempel egner den seg godt som et fagtilbud fra bransjeforeninger til medlemsbedrifter som trenger å få opp øynene for hvordan digitaliseringen vil påvirke deres bransje.

Interninnovasjon i egen organisasjon

Alle virksomheter har ansatte som kan tilføre innovasjonskraft, nye tanker og store ideer, men også små, enkle grep som kan bidra til forbedring og effektivisering av virksomheten. I det daglige går mesteparten av tiden til de ansatte med til løpende arbeidsoppgaver og drift, og det har en tendens til å legge lokk på store og små innovasjonsideer.

For å sikre at en organisasjon får ut innovasjonspotensialet den besitter, utvikler vi et program som legger forholdene til rette for at de ansatte kan bidra med sine ideer og løsninger. Programmet kan utvikles som en varig innovasjonsmetodikk som implementeres i organisasjonen, eller som et avgrenset løp der de ansatte går gjennom en prosess for å komme opp med nye løsninger – individuelt eller i fellesskap.

Empatiske forretningsmodeller

Dagens forbrukere stiller stadig større krav til en virksomhet. Det holder ikke lenger å redusere negativ klimapåvirkning og støtte gode formål gjennom sponsorater. Det er de virksomhetene som bidrar positivt gjennom sin egen virksomhet som blir morgendagens vinnere. Hvis man skal utvikle en fremtidsrobust forretningsmodell bør man inkludere et samfunnsbidrag i kjernen av forretningsmodellen, slik at hvert eneste kjøp av en virksomhets produkter og tjenester fører til at samfunnet blir litt bedre – på en eller annen måte.

Vi bistår virksomheter med å utvikle ansvarlige forretningsmodeller etter metodikk som er inspirert av sirkulærøkonomi og trippel bunnlinjefilosofi, men skreddersydd for å levere på den samfunnsrollen virksomheten skal fylle.

Startup-matchen

Utviklingen går så fort at det er svært vanskelig for etablerte virksomheter å henge med på det som skjer. Derfor er behovet for å jobbe tett sammen med oppstartsbedrifter økende, både for å lære, men også for å utveksle tjenester som er verdiøkende for begge parter. Dette kan handle om alt fra teknologiutveksling og kommersielle partnerskap (eksempelvis om distribusjon eller utveksling av dataverdi) til investorkapital og oppkjøp.

Mange virksomheter sliter med å orientere seg i et startup-miljø som utvikler seg i rekordfart. Med Trigger Akselerator har vi en fot inn i oppstartsmiljøet. Derfor har vi en verdifull innsikt som vi tar i bruk for å hjelpe etablerte virksomheter med å finne de oppstartsbedriftene som er best match med en virksomhets behov, før vi fasiliterer en strategisk prosess for å matche en startup med en virksomhet.

Ekspansjons- og skaleringsstrategier

Opplever virksomheten din stor suksess i dag, men ser ikke helt hvilken retning den skal ta fremover? Hvilke nye bransjer, markeder eller produktområder den skal ekspandere i? Vi utvikler ekspansjons- og skaleringsstrategier som tar utgangspunkt i samfunnsrollen og brukerbehovet til virksomheten. Med det som bærebjelke gjør vi en analyse av hvilke nye markeder som har størst potensial for en aktør som kan levere bedre på samfunnsrollen og brukerbehovet enn de som allerede forsøker seg. Med det som utgangspunkt vil vi vurdere andre mulighets- og risikofaktorer som gir virksomheten et godt beslutningsgrunnlag for å ta riktige beslutninger når valgene om hvordan videre vekst skal tas.

Posisjonsfremmende produktutvikling

Svært mange virksomheter tilbyr produkter og tjenester som ikke har en tydelig link til virksomhetens posisjon og samfunnsrolle. Resultatet er at posisjonen svekkes, og det i en tid hvor tydelighet bare blir viktigere. Ofte er det ikke så mye som skal til for å sikre at alle produkter leverer på en posisjon, mens det i andre tilfeller er behov for å utvikle nye produkter for å sikre at de produktene man leverer blir konkrete bevis på den posisjonen man etterstreber.

Vi har utviklet en enkel analysemodell som gjør det enkelt å vurdere hvorvidt eksisterende produktportefølje har en posisjoneringsverdi eller ikke – og det er et godt utgangspunkt for tilpasning av eksisterende produkter eller utvikling av nye, som leverer på samfunnsrollen og gir virksomheten sterke posisjoneringsbevis som betyr noe for kundene.