T

– Hadde aldri sett for meg å begynne i et PR-byrå

Nyhet

Nicolay Nickelsen slutter som Vice President for Global Partnerships i Telenor Group, hvor han har hatt ansvaret for å utvikle strategiske samarbeid med blant annet Google, Facebook og Amazon. Nå går han til Trigger for å jobbe med digital transformasjon, forretningsutvikling og skalering av virksomheter.

Nickelsen har tidligere bygget opp Funcoms internasjonale virksomhet i blant annet USA og Kina og har bakgrunn fra forretningsutvikling i norsk og internasjonal musikkbransje. Nå blir han en del av Triggers akselerator-team.

– Jeg hadde aldri sett for meg å begynne i et PR-byrå, men ble anbefalt å snakke med Trigger av folk som visste mye om hvor de er på vei. Da vi møttes ble jeg først nysgjerrig, så fascinert og deretter begeistret og da jeg fikk Triggers tilnærming til forretningsutvikling under huden ble jeg overbevist om at Trigger har det som trengs for å skape viktige verdier i fremtiden. Det arbeidet vil jeg være med på, sier Nicolay Nickelsen.

Skal posisjonere virksomheter i møtet med digitaliseringen
I Trigger ser de på Nickelsen som en nøkkelperson i det videre arbeidet med å realisere og videreutvikle sitt nye konsept.

– Heldigvis var vi allerede i gang med å redefinere konseptet vårt da jeg møtte Nicolay for første gang, så da han fortalte at han ikke så for seg en fremtid i PR-bransjen, kunne jeg respondere med at det gjorde ikke vi heller. Siden har vi hatt mange interessante diskusjoner om hvordan man best kan ta grep for å møte konsekvensene av digitaliseringen, og vi fant fort ut at vi deler mange av de samme perspektivene. Nå gleder jeg meg enormt til å jobbe sammen med Nicolay for å hjelpe nye og etablerte virksomheter med å posisjonere seg for møtet med det teknologiske skiftet, sier Preben Carlsen, konsernsjef i Trigger.

20 års erfaring med digital forretningsutvikling på globalt nivå
Nickelsen har en yrkesbakgrunn som hører til sjeldenhetene i Norge. Han begynte på Akers Mic rett etter videregående for å drive frem deres nysatsing på gaming, så tok han skrittet over i musikkbransjen, gikk videre til Funcom, hvor han bygget opp selskapets globale salgs- og markedsføringsapparat, satsing på forretningsutvikling og virksomheten i Kina, før han tok skrittet over til Telenor for å jobbe som internasjonal strateg i et av verdens største Telecom-selskaper.

– I løpet av de siste 20 årene har jeg jobbet med digital forretningsutvikling og partnerskapsstrategier på internasjonalt nivå. I dette arbeidet har jeg gjort meg erfaringer og fått et nettverk som jeg håper Triggers kunder vil få glede av. Nå ser jeg frem til å bistå etablerte virksomheter med å fornye seg i møtet med ny teknologi og globale konkurrenter og til å hjelpe oppstartsbedriftene i Trigger Akselerator med konseptualisering, kommersialisering og skalering, sier Nickelsen.

– Nicolay har tilbragt store deler av sin karriere med å utvikle digitale konsepter, produkter og tjenester som har blitt realisert utenfor Norges grenser. Den kompetansen kommer vi til å ha enormt mye glede av når vi skal bistå norske virksomheter med å ta de grepene som trengs for å møte den digitale transformasjonen. At han velger å gå til Trigger gjør meg stolt, og fremfor alt trygg på at vi har tenkt riktig når vi har jobbet med å utvikle det nye konseptet vårt, sier Carlsen.

Del: