T

Studenter på innsiden av et byrå i endring

Nyhet

Tonje Maridal og Marie Blomdal går siste året på Experience & Event design på Westerdals. En linje som handler om å skape opplevelsesbasert kommunikasjon og engasjere mennesker. De hadde begge Trigger som førstevalg da de skulle søke praksis, og er enige om hvorfor

“Det som virket så spennende med Trigger er måten de løser små og store samfunnsproblemer på” sier Tonje.

“Og ikke minst, utrolig gøy å få være på innsiden av et byrå i endring” legger Marie til.

Før tiden på Westerdals Tonje jobbet som frisør. “I frisøryrket har jeg lært å snakke med mennesker fra alle samfunnslag. Jeg bruker det jeg har opplevd som innsiktsarbeid og inspirasjon til å skape kreativ kommunikasjon. Om man skal forstå hva som får mennesker til å handle, må man finne ut hva de brenner for. Jeg tror ikke på gimmick, men vil heller finne krysningspunktet mellom interesse og produkt”

Marie tok et årsstudium i psykologi før hun begynte på Westerdals.

«Det er egentlig en god fagkombinasjon. Krysningen kommunikasjon og psykologi er dødsspennende. Skal vi f.eks endre holdninger må vi forstå mennesker på en annen måte, ikke på bakgrunn av synsing.”

Marie sier selv hun er overbevist om at rett kommunikasjon kan redde verden.
“Jeg vil fjerne skylappene til folk. Både til menneskene som tror enkeltpersoner ikke kan bidra med å snu klimakrisen, men også de som tror alle yrker vil bestå.”

Hvordan var møte med Trigger?

“I Trigger ble vi tatt imot med åpne armer, i en tid der byrået er i endring og det er mye å gjøre. Vi ble ganske tidlig kastet ut i et hav av oppgaver av forskjellig karakter. Vi har vært “poteter” og fått prøvd oss på litt av hvert. Vi har spesielt satt pris på takhøyden her, og hvor villige alle har vært til å lære bort kunnskapen de har.” forteller Tonje entusiastisk.

Målet for praksisperioden for begge var å være med på så mange prosjekter som mulig samt tilegne seg masse ny kunnskap. “Det mest lærerike til nå må ha vært da vi ble spurt om å kjøre et kundemøte alene med et par timers varsel.  Vise kunden hva vi har jobbet med, komme med forslag til endringer og vice versa er en erfaring vi ikke ville vært foruten!» sier Marie.

Når det kommer til mål og ambisjoner for fremtiden sier jentene at de ikke alltid tror på de enkleste løsningene, og ønsker å fortsette å utfordre tradisjonell tankegang. “Verden er i rask endring, og jeg vil ikke bli sittende fast i utdaterte måter å jobbe på.” sier Tonje.

Marie fascineres av teknologi og mest av alt Watson.  “Smart å ha god forståelse for teknologi/digitalisering. Neppe lurt å gå i samme spor når fremtiden ser ut til å endre seg mer enn hva de fleste begriper effekten av. Derfor er vi ekstremt takknemlige for muligheten Trigger har gitt oss avslutter Marie.

 

 

Del: