T

31. mai lanserer Trigger nytt konsept og gjør opp Status Norge anno 2017

Nyhet

Det siste året har rådgiverne i Trigger jobbet med å utvikle et konsept som er sterkt nok til å bidra til at nye og etablerte virksomheter evner å posisjonere seg i møtet med ny teknologi, globale konkurrenter og nye krav fra både kunder og myndigheter. 31. mai lanserer Trigger det nye konseptet og benytter anledningen til å gjøre opp Status Norge anno 2017.

I årene som kommer vil både næringslivet, offentlig sektor og organisasjonslivet bli påvirket av at en serie med sterke endringsdrivere inntreffer omtrent samtidig. Dermed vil også endringstakten akselerere voldsomt.

– Vi har forstått er at dagens forretningsmodeller, bransjestrukturer, produkt- og tjenestetilbud, markedsføring, kompetansebehov og arbeids- og organisasjonsformer blir utfordret av nye aktører med helt nye måter å tenke og tilnærme seg markedet på. Vi har innsett hvordan ny teknologi vil endre selve kjernen i det å drive forretning, organisasjon, kommunikasjon og ledelse – og vi har tatt konsekvensene av det i vår egen virksomhet, sier Preben Carlsen, konsernsjef i Trigger.

– Tøft å ta grepene som trengs – vil dele innsikt og erfaringer
Han forteller at den prosessen som Trigger har gått gjennom det siste året har vært både intens og krevende.

–  Vi har jobbet hardt for å finne svar på hvordan vi, og virksomhetene vi arbeider med, best kan ruste oss for å møte en tid som vil endre spillereglene totalt. Underveis har vi lært mye om hva som kreves for å redefinere sin egen virksomhet. Om hvor tøft det er å ta de grepene som trengs for å møte digitaliseringen. Vi har gjort oss erfaringer som er verdifulle og som vi ønsker å dele, men vi har også sett at det mangler kunnskap om hvor norske virksomheter står i møtet med fremtidens utfordringer. Derfor kartlegger vi nå for første gang hvordan ledere, ansatte, befolkningen og myndighetene er forberedt på det som kommer. Resultatene vil vi dele når vi gjør opp Status Norge anno 2017 i Folketeateret 31. mai 2017, sier Carlsen.

Inviterer til Status Norge anno 2017
At utviklingen gir store utfordringer for alle som driver en virksomhet er sikkert, men den åpner samtidig enorme muligheter for de som evner å ta riktige grep for å posisjonere sin virksomhet for fremtiden.

– Aldri har det gått raskere å utvikle ny forretning, produkter og tjenester. Aldri har det vært mulig å nå ut til flere mennesker. Aldri har forholdene vært bedre tilrettelagt for de som ønsker å spille en viktig rolle i samfunnet. Når vi gjør opp Status Norge anno 2017 vil vi adressere utfordringene, diskutere grep for å løse dem og se nærmere på hvordan vi kan utnytte mulighetene for å bli viktigere og mer relevante i fremtiden.

– Vi har leid Folketeateret i Oslo og får selskap av mange av de klokeste menneskene vi kjenner for å dele og diskutere faglige perspektiver om hvordan norsk nærings- og samfunnsliv bør gå frem for å posisjonere seg for fremtiden. Vi gleder oss til en dag med faglig innsikt, inspirasjon og presentasjon av nye verktøy og løsninger som skal gi ledere og virksomheter et bedre utgangspunkt når de skal i gang med den krevende øvelsen det er å planlegge for fremtiden. Jeg håper mange tar turen – og at vi sees i Folketeateret 31. mai, sier Preben Carlsen.

For program og påmelding: https://www.statusnorge.xyz/

Del: