T

2017: Vi gleder oss til vårt viktigste år

Faginnlegg

2016 var et sant annus horribilis. Verden ble angrepet av en serie med negative fenomener som Trump-, Brexit- og Listhaug-populisme, falske nyheter og polarisering av samfunnsdebatten og vi fikk dessverre oppleve mer av vår tids brutale realiteter som terror, flyktningkrise og klimautfordringer. Sett under ett er det derfor vanskelig å konkludere med annet enn at verden tok noen skritt i feil retning i året som gikk.

For Triggers del var 2016 et godt år hvor vi realiserte en rekke sterke prosjekter sammen med kundene våre, mens vi selv brukte mye tid i tenkeboksen for å forstå hvordan vi bør utvikle oss faglig for å posisjonere oss for en ny tid. Allerede i begynnelsen så vi antydningene til hvor verden var på vei. Vi innså at morgendagens forbrukere vil stille helt andre krav enn før. Vi skjønte at ny teknologi, nye forretningsmodeller og verdikjeder vil snu opp ned på verden slik vi kjenner den. Vi forsto at bransjekollapsen bare vil eskalere i fremtiden og at de store, globale spillerne kommer til å endre bransje etter bransje radikalt – inkludert vår egen.

Derfor tok det ikke lang tid før vi innså at vi måtte endre oss. At en oppdatering av dagens modeller ikke lenger ville være nok. At vi måtte utvikle nye modeller og verktøy. Redefinere vår rolle i fremtiden for å bli mer relevant og viktig – ikke marginalisert som ville vært alternativet hvis vi fortsatte som før. Og det har vi brukt mye tid på siden. Vi har jobbet sammen, vi har tenkt hardt og diskutert mye. Etter nesten ett års intenst arbeid har vi kommet langt, men vi er enda ikke helt i mål. Nå vet vi hva vi skal være og hvordan vi skal komme dit. Vi har utviklet nye modeller og vi er snart i mål med utviklingen av de verktøyene vi trenger for å levere på dem. For 2017 blir året hvor alt det vi har tenkt mest på i 2016 skal bli en realitet. Derfor blir 2017 vårt viktigste år noen sinne.

2017 blir året hvor alt det vi har tenkt mest på i 2016 skal bli en realitet. Derfor blir 2017 vårt viktigste år noen sinne

Triggers nye rolle har vi allerede fortalt litt om. Vi har sagt at vi ikke lenger kommer til å være et kommunikasjonsbyrå, men et utviklingsmiljø som jobber dypere med å skape positiv utvikling på flere områder enn hva kommunikasjon kan få til alene. Vi gjør det fordi det er essensielt hvis vi skal være i stand til å hjelpe våre oppdragsgivere med å posisjonere seg for fremtiden. Fordi det er avgjørende hvis arbeidet vårt skal utgjøre en forskjell. Fordi vi har en stor ambisjon om å snu den negative utviklingen vi har sett i 2016. Det krever mer enn kommunikasjon.

Derfor skal Trigger bli en katalysator for positiv utvikling for mennesker, virksomheter, samfunnet og planeten

Ny teknologi endrer spillet. De virksomhetene som vil overleve i fremtiden må lære seg de nye reglene. Vårt viktigste bidrag blir å fortsette vårt arbeid med å posisjonere virksomheter for fremtiden, men virkemidlene vi tar i bruk blir flere og mer effektfulle enn før. Og det vil gå raskere – mye raskere. Ikke fordi vi selv har hatt et ønske om å utvide vår faglige virksomhet og øke tempoet i prosessene våre, men fordi teknologirevolusjonen og verden rundt oss krever det hvis vi skal være i stand til å gi gode råd til våre oppdragsgivere om hvilke grep deres virksomhet må ta i møte med digitaliseringen og en tid som blir radikalt annerledes enn alt de har opplevd tidligere. 2017 blir året hvor vi virkelig skal bevise hvordan nye tanker om innovasjon, forretning, organisasjon og kommunikasjon kan realisere store verdier for etablerte virksomheter. Vi har flere spennende samarbeid på trappene og gleder oss stort til å fortelle mer om hvem vi skal jobbe med og ikke minst hva vi skal utrette sammen.

For å lykkes med å skape utvikling er det avgjørende at menneskene som jobber i en virksomhet er motivert for å utvikle seg. Det viser forskning at de sjelden er. Faktisk mislykkes hele 70-80 prosent av alle endringsprosesser fordi menneskene i virksomhetene ikke ønsker å endre seg. Hvis Trigger skal være en katalysator for positiv utvikling må vi derfor lage nye verktøy som motiverer mennesker til å utvikle seg. Både gjennom å sørge for at de forstår alvoret og innser behovet for å ta grep i egen arbeidshverdag, men også ved å gjøre endring til noe som er inspirerende og gøy fremfor farlig og angstfylt – slik de fleste som har vært gjennom en tradisjonell omstillingsprosess har opplevd det. Det fungerer nemlig ikke særlig godt i en tid hvor mennesker må trives med kontinuerlig transformasjon for å fungere som best.

Disse verktøyene jobber vi nå med å ferdigstille, men det er ikke bare endringsglede mennesker trenger mer av for å lykkes i morgendagens arbeidsliv. De trenger også mer kompetanse. Ny kompetanse – og evnen til å lære seg nye ting hele tiden. Det stiller nye krav til alle som driver med videreutdanning og kompetanseheving, og de kravene er det få som tar på alvor i dag. Derfor kommer vi til å legge til rette for nye verktøy og konsepter for kompetanseutvikling av mennesker, slik at menneskene som jobber i de virksomhetene vi arbeider med får best mulig forutsetninger for å utvikle seg på riktig måte.

Skal en virksomhet fungere optimalt er den avhengig av at samfunnet den opererer i er velfungerende og at befolkningen lever gode liv. I Norge har vi hatt det godt lenge. Vi har stolte tradisjoner som et av verdens mest tillitsfulle samfunn med små forskjeller og en inkluderende og sunn samfunnsdebatt. I 2016 så vi konturene av et annet samfunn. Vi opplevde politisk populisme av verste sort, vi så hvordan avstandene i befolkningen økte, hvordan vi gikk fra inkludering og varme til ekskludering og kulde. Vi opplevde et år med rekordlav tillit til både politikerne og mediene – to av våre aller viktigste demokratiske institusjoner. Vi fikk en hard oppvåkning etter femti år med oljeluksus. For i september i fjor kunne SSB slå fast at Norge gikk med underskudd for første gang på 25 år. Vi gikk i minus, og selv om vi har milliarder på bok så er det åpenbart at vi ikke kan fortsette å kjøpe oss ut av problemene med et overforbruk av oljepenger. Det er rett og slett ikke bærekraftig på lang sikt. Samtidig har vi flere utfordringer i vente for i 2017 vil internasjonale trender slå innover oss med økt styrke. Vi kommer til å merke Trump, Brexit og de andre brune strømningene i Europa. Vi kommer til å merke at konsekvensene av ny teknologi, robotisering og automatisering kommer enda litt nærmere etter hvert som enda litt flere jobber blir overlatt til maskinene. Og de neste fem årene kommer eldrebølgen til å slå innover oss for fullt – med alle de utfordringer og muligheter den fører med seg. Vi kommer rett og slett til å måtte tenke nytt på en lang rekke områder for at vi som samfunn skal utvikle bærekraftige løsninger for fremtiden.

At samfunnet har større utfordringer enn på lenge er åpenbart. At vi i Trigger ikke kan løse dem alle er selvsagt. Men vi tror vi kan bidra litt på noen områder – og det skal vi gjøre alt vi kan for å bevise. Et av de områdene vi skal satse mer på i 2017, tjuvstartet vi med allerede på forsommeren. Vi lanserte Trigger Akselerator som vårt bidrag til å ruste det nye norske næringslivet for fremtiden.

Siden har vi blitt kjent med en rekke oppstartsbedrifter. Vi har gått inn på eiersiden i No Isolation og hjulpet dem med posisjonering på deres eventyrlige reise ut i verden. Snart skal vi være med på flere viktige gründereventyr. I disse dager er vi i ferd med å gå inn som partnere i to nye fantastiske oppstartsbedrifter som hver på sin måte skal jobbe for å løse viktige utfordringer i samfunnet. Om ikke lenge kommer vi også til å sjøsette våre første egenutviklede Akselerator-konsepter. Det blir stort, men vi vil mer. Derfor skal vi jobbe mer med samfunnsutvikling. Vi skal ta tak i viktige samfunnsproblemer som krever mer omfattende løsninger enn noen enkeltaktør kan løfte alene. Deretter bygger vi kraftfulle samfunnsallianser på tvers av offentlige og private virksomheter, gründere og organisasjonsliv for å utvikle bærekraftige løsninger for samfunnet og for virksomhetene som deltar i alliansen. Slik vil vi bidra til samfunnsinnovasjon og agendasetting av viktige samfunnsspørsmål på nye måter. Vi er allerede godt i gang med å finne løsninger på ett stort og viktig problem, men er åpen for flere så ta gjerne kontakt med oss hvis du brenner for en sak som løses best i fellesskap, så kanskje vi kan finne nye løsninger sammen.

Planeten vi lever på har vi alle et ansvar for å ta vare på, og det er av åpenbare grunner avgjørende for alle med ambisjoner om å drive virksomhet i fremtiden. For i årene som kommer vil det ikke lenger være mulig å drive virksomhet hvis man ikke tar bærekraft på alvor. Det har heldigvis gått opp for både kunder, investorer og myndigheter som i stadig større grad tar aktive valg for å støtte virksomheter som har bærekraft i kjernen av sin forretningsmodell. Kundene fordi de blir mer og mer bevisst. Investorene fordi det gir avkastning. Myndighetene fordi de er nødt til å belønne bærekraftige initiativer og straffe verstingene hvis Norge skal være i stand til å levere på internasjonale klimaforpliktelser. I årene som kommer vil derfor bærekraftige satsinger ikke bare være viktige i det lange løp, men det vil også være et helt avgjørende kortsiktig konkurransefortrinn. Leverer du ikke på det blir du rett og slett valgt bort til fordel for andre som tar det på alvor.

For å drive frem bærekraftige løsninger er vi sikre på at digitalisering og nye teknologiske løsninger er den viktigste nøkkelen til suksess. Derfor skal vi gjøre vårt for å inspirere de beste teknologimiljøene til å utvikle nye løsninger sammen med oss. Vi skal koble spennende aktører fra oppstartscenen med etablerte virksomheter for å gjøre det enklere å ta i bruk eksisterende teknologi på nye områder. Iverksette initiativer som setter sammenhengen mellom bærekraft og ny teknologi på dagsorden. Slik håper vi å bidra til at alle relevante aktører vil forstå hvor viktig det er å ta grep for å digitalisere seg til en bærekraftig fremtid.

Vi skal feile fort – og vi skal prøve på nytt, helt til vi utvikler løsninger som skaper resultater

Det er ingen tvil om at vi er ambisiøse. Det er heller ingen tvil om at 2017 blir et krevende år for oss. Like liten tvil er det om at det blir motiverende, inspirerende og lærerikt. For vi skal utrette mye i året som kommer, men alt skal vi ikke gjøre alene. Vi har alltid vært opptatt av å samarbeide med de beste, og det skal vi fortsette med. Derfor skal vi la oss inspirere av kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK som oppfordrer sine ansatte til «å samarbeide mer med miljøer vi aldri har møtt for å gjøre mer av det vi aldri har prøvd». Men uansett hvem vi samarbeider med, så er det én ting som er sikkert; vi kommer ikke til å lykkes med alt, for vi har store oppgaver foran oss, som mange har feilet i møte med før. For det er mye vi ikke har prøvd før. Mange feil vi skal gjøre. Mye vi skal lære. Men vi skal feile fort – og vi skal prøve på nytt, helt til vi utvikler løsninger som skaper resultater. Fordi det er den beste måten vi kan utvikle Trigger til å bli en katalysator som skaper positiv utvikling for mennesker, virksomheter, samfunnet og planeten. Fordi det er den beste måten for oss å kunne bidra med det lille vi kan for å få verden tilbake på rett spor etter et 2016 som vi på vegne av verden er glade for å legge bak oss.

Med dette ønsker jeg deg et riktig godt og begivenhetsrikt 2017. Det kommer til å bli viktigere enn noen gang!

Preben Carlsen, konsernsjef og grunnlegger av Trigger

Bildekreditering, i rekkefølge:

Andrew Renneisen/Getty Images

Photo by VCG/VCG via Getty Images

Flickr/Joshua Rappeneker. https://www.flickr.com/photos/joshua/1154118

Arne Nævra/SCANPIX

Del: